Hinna liik Hinna liik retseptil.
Kirjeldus: PRICETYPE_Hinna liik_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.67

Kaust: /classifications/Hinna liik
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Retseptil on kasutusel hinna liigid:
ORIGIN_PRICE - originaalhind;
BENEF_PRICE - soodustatud summa;
LIMIT_PRICE - piirhind;
AGR_PRICE - kokkuleppehind.
Staatus: Publitseeritud