Hambapind HR. Hambapinna määramiseks kasutatav loend
Kirjeldus: Hambapindade numeratsioon_selgitus_1.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.220

Kaust: /classifications/Hambapind
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Kasutusel on järgmised hambapinnad:
1 Oklusaalne pind, fronthammastel foramen caecum ja lõikeserv
2 Mesiaalne pind
3 Vestibulaarne, labiaalne, bukaalne pind
4 Distaalne pind
5 Palatinaalne, lingvaalne pind
6 Hambakaela piirkond
7 Hamba juure pind
Staatus: Publitseeritud