Haiglast lahkumine DL - statsionaarne epikriis.
Kirjeldus: Haiglast_lahkumine_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.33

Kaust: /classifications/Haiglast lahkumine
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
DL - statsionaarne epikriis. Sõnastus on täpsustatud järgmiselt: väljakirjutamine - väljakirjutatud;
üleviimine teise haiglasse - üleviidud teise haiglasse; surm - surnud.
On täpsustatud mõiste teise haiglasse üleviimine - Tervisestatistika mõttes on üleviimine patsiendi
vahetu üleviimine teise haiglasse transpordiks kuluva aja jooksul.
Erandkorras võib ühest haiglast välja kirjutamise kuupäev erineda teise haiglasse sisse kirjutamise kuupäevast, kui transport toimub kuupäeva vahetumise ajal.
Staatus: Publitseeritud