Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019006
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 7
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6.7
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri kehtiv alates 01.01.2015
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/7
Tase üles
Fail Tüüp Maht
7.csv CSV 2.2MB
7.xls Microsoft Excel 4.3MB