Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019006
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 6
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6.6
Alates 01.01.2014.a. on kasutuses järgmised uued hinnakirja koodid:
2062 Psühhiaatria ebastabiilse remissiooniga patsiendi korral
2063 Iseseisev statsionaarne õendusabi
3067 Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest nimistuga töötavale perearstile
3068 Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest pereõele
3069 Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile, kes saab lisatasu perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest, haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest
3086 Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude kullerteenus
6260 Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamine
6261 Lumbaalpunktisoon atraumaatilise nõelaga
6262 Karpaalkanali või ganglion stellatum'i või kolmiknärvi perifeersete harude blokaad või epiduraalblokaad
6262 Karpaalkanali või ganglion stellatum'i või kolmiknärvi perifeersete harude blokaad või epiduraalblokaad
6263 Elektroentsefalograafia (kestusega kuni 1tund)
6264 Elektroentsefalograafia (kestusega üle 1 tunni)
6265 Operatsiooniaegne neurofüsioloogiline monitooring
6266 Esilekutsutud potentsiaalide ( auditoorsed, visuaalsed, somatosensoorsed, motoorsed) uuring
6267 Elektroneuromüograafia
6268 Elektroneurograafia
6269 Üksikkiu elektroneuromüograafia
7006 Naha puurbiopsia
7057 Füsioteraapia basseinis grupis (kestus 30 min)
7058 Lümfiteraapia
7059 6 – minuti kõnnitest
7137 Intratekaalse baklofeenravipumba täitmine
7138 5-aminolevuliinhape maliigse glioomi residuaalkoe intraoperatiivseks fotodünaamiliseks visualiseerimiseks
7138 5-aminolevuliinhape maliigse glioomi residuaalkoe intraoperatiivseks fotodünaamiliseks visualiseerimiseks
7271 Intravitreaalne ravimi manustamine
7555 Bronhoskoopia ultraheliendoskoobiga, v.a ultrahelisondiga
7617 Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas kolm liiget)
7618 Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas neli liiget)
7619 Logopeediline teraapia
7737 Kehavälise vereringe kasutamine
8101 Külmutatud vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude sulatamine ja siirdamine
8102 Allogeensete vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude siirdamine ja patsiendi jälgimine
8103 Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemine ja säilitamine
8104 Luuüdi kogumine
8105 Vereloome tüvirakkude/terapeutiliste rakkude aferees
8106 Luuüdi separeerimine rakuseparaatoril
66413 Verekomponentide andmestikupõhine sobivuskontroll (VASK)
66641 Ühe inimese eksoomi sekveneerimine ja interpretatsioon
1A2104 Diagnostilised freesavad
1A2105 Karpaalkanali operatsioon neurolüüsiga
1A2106 Ajuvatsakese punktsioon ja dreneerimine
1A2107 Kolju allo- ja autoplastika
1A2108 Kolju impressioonmurru korrastamine
1A2109 Eksploratiivne kraniotoomia
1A2110 Müelotseele ja meningomüelotseele operatsioon
1A2111 Hüdrotsefaalia ravi šunteerimise teel (drenaaž arvestatakse eraldi)
1A2113 Kolju resektsioon
1A2114 Peaaju süvastimulaatori vahetus
1A2115 Perifeerse närvi õmblus
1A2116 Perifeerse närvi plastika 
1A2116 Perifeerse närvi plastika 
1A2117 Ajukasvaja biopsia
1A2118 Stereotaktiline operatsioon, sh ganglion Gasser’i kemo- või termodestrueerimine
1A2118 Stereotaktiline operatsioon, sh ganglion Gasser’i kemo- või termodestrueerimine
1A2119 Intrakraniaalse spontaanse või traumaatilise verevalumi või hügroomi eemaldamine
1A2120 Närvipõimiku operatsioon
1A2121 Nimmepiirkonna diskogeense haiguse operatsioon
1A2122 Kraniobasaalse liikvori fistli operatsioon
1A2123 Kordotoomia või müelotoomia või radikulotoomia valukirurgias
1A2124 Lülisamba ja seljaaju kaelaosa vigastuste ja haiguste operatsioon
1A2125 Ajusisese kasvajalise, põletikulise jm. kolde operatsioon
1A2126 Seljaaju primaarse kasvaja operatsioon
1A2127 Kolju, peaaju või seljaaju väärarengu operatsioon
1A2128 Kraniaalnärvi plastika või dekompressiooni operatsioon
1A2129 Koljusisese ajuvälise kasvaja operatsioon
1A2130 Aju vaskulaarse malformatsiooni ja/või aneurüsmi operatsioon
1A2131 Peaaju süvastimulatsioon
1A2132 Intratekaalse baklofeenravipumba paigaldamine või revisoon või eemaldamine
1A2133 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks
1A2134 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks
1A2135 Seljaju neurostimulaatori vahetus
1A2201 Perifeerse tunnelsündroomi endoskoopiline operatsioon
1A2202 Hüdrotsefaalia endoskoopiline operatsioon
1A2203 Nimmepiirkonna diskogeense haiguse endoskoopiline operatsioon
1A2204 Koljupõhimiku endoskoopiline operatsioon
1A2205 Hüpofüüsi endoskoopiline operatsioon
1F2101 Koronaararterite šunteerimine
1F2102 Ühe südameklapi või südamekasvaja või VAD-seadme paigaldamise operatsioon
1F2103 Südameklappide operatsioon
1F2104 Kombineeritud südameoperatsioon
1F2105 Operatsioon üleneval aordil või aordikaarel
1F2106 Kaasasündinud südamerikke operatsioon ilma kunstliku vereringeta
1F2107 Kaasasündinud südamerikke operatsioon kunstliku vereringega
1F2108 Surnud doonori südame käitlus siirdamiseks, sh südame eemaldamine
1F2201 Aordi aneurüsmi endovaskulaarne proteesimine
1N2153 Vertebroplastika
1N2157 Lülisamba rinna- ja nimmeosa haiguse, vigastuse ning I ja II astme deformatsiooni operatsioon
1N2158 Suuremahulised resektsioonid ja revisioonoperatsioonid lülisambal
2511L Südame vatsakest/vatsakesi toetav seade (VAD)
2512L Südamestabilisaatori komplekt
2513L Mehhaaniline südameklapiprotees
2515L Bioloogiline südameklapiprotees
2516L Bioloogiline perikardist südameklapiprotees
2517L Mehhaanilise südameklapiga liitprotees
2518L Südameklapi tugirõngas
2519L Üleneva aordi Valsalva protees
2520L Südame poolkuuklapi endovaskulaarne protees (TAVI)
2521L Arütmiate kirurgilise ablatsioonravi seade
2724L Miniklips ajuveresoonte haiguste operatsioonil
2725L Püsiva rõhuga klapiga ajuvatsakese šunteerimise komplekt
2726L Antisifoon- klapp
2727L Kaela tagumise spondülodeesi vahendid
2728L Jäik kaeladiski protees täidisega
2729L Vertebroplastika komplekt
2730L Intratekaalse baklofeenravipumba komplekt
2731L Intratekaalse baklofeenravipumba revisiooni komplekt
2818L Kõhuaordi endovaskulaarne stentprotees
2819L Torakaalaordi endovaskulaarne stentprotees
2820L Kõhuaordi endovaskulaarse stentproteesi proksimaalne pikendus
2821L Kõhuaordi endovaskulaarse stentproteesi distaalne pikendus
348R Epstein-Barr’i viiruse ravi rituksimabiga, 100 mg
363R Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur
364R Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadiga, 500 mg
365R Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord
366R Silmasisene süst hormoonpreparaadiga, üks manustamiskord
367R Päriliku ja omandatud angioödeemi ägeda ataki medikamentoosne ravi, üks annus
368R Ägeda vahelduva maksaporfüüria spetsiifiline ravi, üks viaal
369R Baklofeeni infusioonlahus10 mg/20 ml
370R Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal
371R Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, 1 viaal
372R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IVE
373R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-IVE
374R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IED
375R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem Cyclo
376R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga
377R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BuCy
378R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu
379R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB4
380R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem Cy+ATG
381R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB2
382R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BEAM
383R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FluMel
384R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem HD-Mel
385R Ravi metüülprednisolooniga, 125 mg
386R Vereloome tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori korral, üks ravipäev

Altes 01.01.2014.a. ei kehti järgmised hinnakirjakoodid:
3013 Psühhiaatriaõe vastuvõtt/koduvisiit
3025 Psühhiaatrilise ravimeeskonna vastuvõtt (meeskonnas kaks isikut)
6250 Elektroentsefalograafia uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga
6252 Elektrokortikograafia
6253 Elektroentsefalograafia kvantitatiivne uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga
6254 Esilekutsutud ajupotentsiaalide uurimine
6255 Esilekutsutud somatosensoorsete ajupotentsiaalide uurimine
6256 Operatsiooniaegne neuromüograafiline monitooring
6258 Elektroneuromüograafia
7016 Ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)
7017 Individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis
7614 Kõneraviseanss
7723 Karpaalkanali ja ganglion stellatumi närviblokaad. Blokaad kolmiknärvi perifeersetel harudel. Epiduraalblokaad
7726 Kehavälise vereringe või südame stabiliseerimissüsteemi kasutamine
010903 Eeskambri paratsentees
020701 Diagnostilised freesavad
020702 Ventrikli punktsioon ja drenaaž
040701 Kolju- ja impressioonmurru korrastamine
040702 Eksploratiivne kraniotoomia
040703 Müelotseele ja meningomüelotseele operatsioon
040704 Ajuvatsakeste šunteerimine (drenaaž arvestatakse eraldi)
040705 Kolju resektsioon
040706 Perifeerse närvi primaarne või sekundaarne õmblus
050701 Ajukasvaja biopsia
050702 Stereotaktilised operatsioonid, sh ganglion Gasser’i kemo- või termodestrueerimine
050703 Intrakraniaalse spontaanse või traumaatilise verevalumi või hügroomi eemaldamine
050704 Närvipõimikute operatsioonid
060701 Nimmepiirkonna diskogeensete haiguste operatsioon
060702 Kraniobasaalse liikvori fistlite operatsioon
060703 Kordotoomia, müelotoomia, radikulotoomia valukirurgias
090701 Ajusiseste kasvajaliste, põletikuliste jm protsesside operatsioon
090702 Seljaaju primaarsete kasvajate operatsioon
090703 Aju ja spinaalsete väärarengute operatsioon
090704 Kraniaalnärvide dekompressiooni või õmbluse operatsioon
100606 Kinnine kardiokirurgiline operatsioon
100607 Lahtine kardiokirurgiline operatsioon
100608 Arütmiate kirurgiline ablatsioonravi
100701 Koljusiseste ajuväliste kasvajaliste protsesside operatsioon
100702 Aju vaskulaarsete malformatsioonide ja aneurüsmide operatsioon
100703 Peaaju süvastimulatsioon
2220K Autoloogse luuüdi kogumine ja luuüdi töötlus ning külmutamine
2221K Eelnevalt kogutud autoloogse luuüdi transplantatsioon
2222K Allogeense luuüdi transplantatsioon
2223K Perifeersest verest luuüdi tüvirakkude separeerimine
2224K Perifeersest verest separeeritud luuüdi tüvirakkude transplantatsioon
2053 Hooldusravi
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/6
Tase üles
Fail Tüüp Maht
TORU_tabelid_010114_kodulehele_301213.xls Microsoft Excel 4.0MB