Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019006
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 4
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6.4
Eesti Haigekassa hinnakiri kehtiv alates 01.01.2012.a.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/4
Tase üles
Fail Tüüp Maht
TORU_hinnakiri_alates_01.01.2012.xls Microsoft Excel 2.2MB