Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019006
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 16
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6.16
01.04.2019 rakendunud Eesti Haigekassa hinnakiri. Võrreldes jaanuaris avaldatud versiooniga tehti järgmised muudatused:
• lisandus teenuste nimekirja teenus koodiga 7029,
• muutus koodi 7039 nimetus,
• seoses uue kollektiivlepingu rakendumisega muudeti kõikide personalikomponenti sisaldavate teenuste hindu.
Seoses veaga eelmise perioodi andmete kandumisel uude perioodi viidi alates 01.04.2019 kehtivate kannete puhul sisse järgmised muudatused:
• taastati teenuste „Sünnitusabi“ (kood 2026) ja „Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral)“ (kood 2058) piirmäärade puhul tulbas „HULK“ kuni 31.03.2019 kehtinud väärtused,
• kõikide teenuste nimetuste puhul taastati kuni 31.03.2019 kehtinud väärtused.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/16
Tase üles
Fail Tüüp Maht
16.csv CSV 3.4MB
16.xlsx XLSX 2.4MB