Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019006
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 11
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6.11
Alates 01.01.2018 rakendunud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste nimekiri

Publitseeritud 02.01.2018
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/11
Tase üles
Fail Tüüp Maht
11.xls Microsoft Excel 5.6MB
HK hinnakiri_teenused.csv CSV 2.8MB