Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019006
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 1
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6.1
2008 aasta Eesti Haigekassa hinnakiri.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13154310
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/1
Tase üles
Fail Tüüp Maht
TORU_hinnakiri_alates_01012009(1).xls Microsoft Excel 2.0MB