ER_Müügiloata staatus Elektrooniline retsept (ER) - Müügiloata ravimi taotluse menetluse staatus, mida näidatakse retseptide loetelus.
Kirjeldus: 017ER_MLTS_kirjeldus.xlsx
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.256

Kaust: /classifications/ER_Müügiloata staatus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
ER - Müügiloata ravimi taotluse menetluse staatus, mida näidatakse retseptide loetelus.
Staatus: Publitseeritud