ER_Koondarve tüüp ER - Meditsiiniline dokumentatsioon apteegi poolt haigekassale esitatava koondarve menetlemisel
Kirjeldus: 005ER_kirjeldus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.45

Kaust: /classifications/ER_Koondarve tüüp
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Meditsiiniline dokumentatsioon apteegi poolt haigekassale esitatava koondarve menetlemisel
Staatus: Publitseeritud