ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete hüvitamise tingimused ER - Kood osutab hüvitamise tingimusele, mille alusel meditsiiniseadet lubatud limiidi ulatuses ja teatud perioodi jooksul hüvitatakse.

Alates 25.04.2012.a. klassifikaator on tühistatud ja edaspidi on kõikidele soovijatele sünkroniseeritavad Koodikeskuse registrist.
Publitseerimiskeskuses loetelud uuendamisele ei tule.
Kirjeldus: 015ER_kirjeldus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.54

Kaust: /classifications/ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete hüvitamise tingimused
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1.0 Versioon 1.0
Versioon 1
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav