ER_Asendamatuse põhjus Elektrooniline retsept (ER) - Asendamatuse põhjus märgitakse, kui ravim kirjutatakse välja preparaadi nimetuse põhiselt.
Kirjeldus: 021_ASNDP_kirjeldus.xlsx
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.281

Kaust: /classifications/ER_Asendamatuse põhjus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
ER - Asendamatuse põhjus märgitakse, kui ravim kirjutatakse välja preparaadi nimetuse põhiselt.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
ER - Asendamatuse põhjus märgitakse, kui ravim kirjutatakse välja preparaadi nimetuse põhiselt.
Uuendatud 6.05.2016:
- Loendisse lisatud väärtus KP06 - tegemist on toiteseguga
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
ER - Asendamatuse põhjus märgitakse, kui ravim kirjutatakse välja preparaadi nimetuse põhiselt.
Uuendatud 10.10.2016:
-muudetud loendi väärtuste KP03, KP04 ja KP05 sõnastust;
-lisatud väärtused:
KP07 - abiainete koostis tagab toimeaine sellise vabanemiskoha, mis erineb kõigist teistest sarnastest ja sama toimeainega ravimitest;
KP08 - patsiendil on diagnoositud kaasuv psüühika- või käitumishäire;
KP09 - tegemist on müügiloata/erisoodustusega ravimiga.
Staatus: Publitseeritud