ER_Annulleerimise põhjendused Elektrooniline retsept (ER) - Annulleerimise loetelu kirjet kasutab arst, kui soovib tühistada retsepti või Eesti Haigekassa poolt hüvitatavat meditsiiniseadme kaarti enne reaalselt kehtivuse lõppu.
Kirjeldus: 022_ANNP_kirjeldus.xlsx
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.282

Kaust: /classifications/ER_Annulleerimise põhjendused
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
ER - Annulleerimise loetelu kirjet kasutab arst, kui soovib tühistada retsepti või Eesti Haigekassa poolt hüvitatavat meditsiiniseadme kaarti enne reaalselt kehtivuse lõppu.
Staatus: Publitseeritud