ER_Ühikud_aja Elektrooniline retsept (ER) - Ajaühikud, mida kasutatakse retseptil annustusskeemi määramisel.
Kirjeldus: 023ER_YHT_kirjeldus.xlsx
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.283

Kaust: /classifications/ER_Ühikud_aja
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
ER - Ajaühikud, mida kasutatakse retseptil annustusskeemi määramisel.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
ER - Ajaühikud, mida kasutatakse retseptil annustusskeemi määramisel.
Uuendatud 6.05.2016:
- Loendist eemaldatud väärtused HM - hommik ja OH - õhtu.
Staatus: Publitseeritud