ER_Ühikud_annustamine Loendi loomise aluseks on Sotsiaalministeeriumi määrus nr 30 "Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused, Vabariigi Valitsuse määrus "Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse põhimäärus" ja analüüsidokument "Digiretsepti realiseerimine SAP platvormil" ver 7.1. Loend on kirjeldatud ka dokumendis "Digiretsepti realiseerimine SAP platvormil. Retseptikeskuse teenused ja liidestumise juhend", mis on kättesaadav RIA SVN-keskkonnas.
Kirjeldus: 009ER_A_kirjeldus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.55

Kaust: /classifications/ER_Ühikud annustamine
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Loendi loomise aluseks on Sotsiaalministeeriumi määrus nr 30 "Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused, Vabariigi Valitsuse määrus "Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse põhimäärus" ja analüüsidokument "Digiretsepti realiseerimine SAP platvormil" ver 7.1. Loend on kirjeldatud ka dokumendis "Digiretsepti realiseerimine SAP platvormil. Retseptikeskuse teenused ja liidestumise juhend", mis on kättesaadav RIA SVN-keskkonnas.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
ER - Kasutatakse elektroonilisel retseptil. Loendist määratakse võetava ühiku annused, mida kasutatakse annustussskeemi määramisel.
Versioonis 2 on:
1) määratud kehtetuks väärtused:
A - korda aastas
AA - korda aastas
KK - korda kuus
KV - korda kvartalis
PI - pidev
PV - korda päevas
TU - tund
WK - nädalas
2) täpsustatud väärtuste nimetust:
SP - supilusikas
TK - tükk
TL - teelusikas
3) lisatud loendisse 7 uut väärtust.
Staatus: Publitseeritud