EHK 2008a. hinnakirja meditsiiniseadmed DL meditsiinidokumentides kajastavate operatsiooniaegsete lisavahendite nimekiri,
koostatud Eesti Haigekassa 2008.a. hinnakirja alusel.

Alates 25.04.2012.a. on klassifikaator k├Áikidele soovijatele s├╝nkroniseeritav Koodikeskuse registrist -
http://koodikeskus.ravimiamet.ee/default.aspx?pv=Pakendid.MeditsiiniSeadmedLoetelu.
Publitseerimiskeskuses loetelud uuendamisele ei tule.
Kirjeldus: meditsiiniseadmed_EHK_2008_selgitus.xls

Kaust: /classifications/EHK 2008a. hinnakirja meditsiiniseadmed
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
DL meditsiinidokumentides kajastavate operatsiooni lisavahendite nimekiri,
koostatud Eesti Haigekassa 2008.a. hinnakirja alusel.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
DL meditsiinidokumentides kajastavate operatsiooni lisavahendite nimekiri,
koostatud Eesti Haigekassa 2012.a. hinnakirja alusel.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav