E-konsultatsiooni vastuse liik E-konsultatsiooni vastuse liigi loendit kasutatakse infosüsteemi vahendusel e-konsultatsiooni saatekirjale vastamiseks.
16.05.2019 tunnistatud kehtetuks ja asendatud üldise konsultatsiooni vastuse liigi klassifikaatoriga.
Kirjeldus: e-konsult vastuse liik_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.302

Kaust: /classifications/E-konsultatsiooni vastuse liik
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Võimalikud e-konsultatsiooni vastuse liigid
16.05.2019 staatus muudetud -> aegunud/ebasoovitatav, kuna klassifikaator asendatud üldise konsultatsiooni vastuse liigi klassifikaatoriga.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav