E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi statistilised aruanded Kiirabikaardi IS väljatöötatud statistilise aruannete pakett,
aruannete genereerimine on kirjeldatud juhendis
Kirjeldus: E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi statistilised aruanded_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.65

Kaust: /classifications/E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi statistilised aruanded
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
statistilised aruanded on: Kiirabitöö koondaruanne; Kiirabi reageerimiskiiruse aruanne; Kiirabi väljakutsete kellaajaline jaotumine ööpäevas; Kiirabi kohalejõudmise aruanne; Abi saanute jaotus soo ja vanuse järgi; Abi saanute jaotus välispõhjuste järgi; Asutuse aruanded kiirabikaartide lõikes; Kiirabi aruandefiltrite loendite pärimine; Kiirabitöö koondaruanne kiirabibrigaadi tüüpide lõikes;
Staatus: Publitseeritud