Apgari komponendid Sünniepikriis ja Kiirabikaart. APGAR - vastsündinu seisundi hindamisskaala komponendid.
Kirjeldus: Apgari_komponendid_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.17

Kaust: /classifications/Apgari komponendid
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise kord
Vastu võetud sotsiaalministri 6. mai 2002. a määrusega nr 76 ( RTL 2002, 59, 891), jõustunud 1.01.2003. a.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Apgari komponendid, mida kasutatakse kiirabikaardi täitmisel vastsündinu hindamisel.
Staatus: Publitseeritud