Anamneesi vanusegrupp Vanuse grupid,kui vanusegrupp on määratud, siis läheb anamnees lapse tervishoiukaardile vastavasse vanusegruppi
Kirjeldus: anamneesi vanusegrupp_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.36

Kaust: /classifications/Anamneesi vanusegrupp
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Vanuse grupid,kui vanusegrupp on määratud, siis läheb anamnees lapse tervishoiukaardile vastavasse vanusegruppi
Staatus: Publitseeritud