Ambulatoorsed vastuvõtud Ambulatoorsete vastuvõttude loendit kasutatakse patsiendile ambulatoorse vastuvõtu tellimiseks
Kirjeldus: ambulatoorsed vastuvõtud_selgitus.xlsx
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.293

Kaust: /classifications/Ambulatoorsed vastuvõtud
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Võimalikud ambulatoorsed vastuvõtud
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Vastavalt kasutajate ettepanekutele täiendatud versioon, kuhu on sisse viidud järgmised muudatused:

Lisandunud teenused:

• ALP006 kliinilise logopeedi vastuvõtt (eesti keel);
• ALP007 kliinilise logopeedi vastuvõtt (vene keel);
• ALP008 laste kliinilise logopeedi vastuvõtt (riskivastsündinud);
• ALP009 laste kliinilise logopeedi vastuvõtt (eesti keel);
• ALP010 laste kliinilise logopeedi vastuvõtt (vene keel);
• APP014 kliinilise psühholoogi vastuvõtt;
• APP015 laste kliinilise psühholoogi vastuvõtt;
• ASG033 ämmaemanda vastuvõtt (raseduse jälgimine);
• APP013 õe vastuvõtt psühhiaatria erialal (toitumisnõustamine);
• AYK009 õe vastuvõtt kirurgia erialal (bariaatria).

Muudetud teenused:

• APU004 õe vastuvõtt pulmonoloogia erialal (suitsetamisest loobumine) -> APU004 õe vastuvõtt pulmonoloogia erialal (tubakast loobumine);
• ASG013 günekoloogi vastuvõtt (abort) -> ASG013 günekoloogi vastuvõtt (raseduse katkestamine);
• ANF004 õe vastuvõtt nefroloogia erialal (toitumisõpetus) -> ANF004 õe vastuvõtt nefroloogia erialal (toitumisnõustamine);
• AON013 õe vastuvõtt onkoloogia erialal (toitumisõpetus) -> AON013 õe vastuvõtt onkoloogia erialal (toitumisnõustamine);
• APE006 õe vastuvõtt pediaatria erialal (toitumisõpetus) -> APE006 õe vastuvõtt pediaatria erialal (toitumisnõustamine);
• ASG027 õe vastuvõtt günekoloogia erialal (toitumisõpetus) -> ASG027 õe vastuvõtt günekoloogia erialal (toitumisnõustamine);
• ASI008 õe vastuvõtt sisehaiguste erialal (toitumisõpetus) -> ASI008 õe vastuvõtt sisehaiguste erialal (toitumisnõustamine);
• AEK007 õe vastuvõtt endokrinoloogia erialal (toitumisõpetus) -> AEK007 õe vastuvõtt endokrinoloogia erialal (toitumisnõustamine);

Eemaldatud (kehtetuks tunnistatud) teenused:

• AKA006 kardioloogi vastuvõtt (tromboos);
• AKA010 õe vastuvõtt kardioloogia erialal (tromboos).
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Sotsiaalministeeriumi ettepanekul täiendatud loendit teenusega:

• AEM001 info saatmine erakorralise meditsiini osakonnale

Antud teenus tuleks valida saatekirjale juhul, kui patsiendile antakse soovitus pöörduda EMO-sse ning digisaatekirjaga soovitakse anda kaasa olulist infot patsiendi seisundi kohta.
Tegemist on ajutise lahendusega kuni luuakse eraldi digitaalne lahendus patsiendi käsitluseks EMO-s.
Staatus: Publitseeritud