Ametite Klassifikaator Klassifikaatori kaks põhimõistet on: sooritatava tegevuse laad/iseloom ehk TÖÖ ning vajalik väljaõpe ja tööoskus ehk KVALIFIKATSIOON ehk ametioskus.
Antud klassifikaatori haldajaks on Statistikaamet ning klassifikaatori kõige ajakohasem versioon on kättesaadav Statistikaameti kodulehelt.
Kirjeldus: AK_selgitus.htm
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.1

Kaust: /classifications/AK
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1.0 Versioon 1.0
Antud klassifikaatori sisu eest vastutab Statistikaamet. Antud klassifikaatori uued versioonid on kättesaadavad Statistikaameti kodulehelt (http://www.stat.ee). Publitseerimiskeskuses publitseeritud versioon kajastab klassifikaatori seisu publitseerimise hetkel. Antud klassifikaatoriga seoses palume sisuliste küsimustega pöörduda Statistikaameti poole.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Antud klassifikaatori sisu eest vastutab Statistikaamet. Antud klassifikaatori uued versioonid on kättesaadavad Statistikaameti kodulehelt (http://www.stat.ee). Publitseerimiskeskuses publitseeritud versioon kajastab klassifikaatori seisu publitseerimise hetkel. Antud klassifikaatoriga seoses palume sisuliste küsimustega pöörduda Statistikaameti poole.

Klassifikaatori kaks põhimõistet on: sooritatava tegevuse laad/iseloom ehk TÖÖ ning vajalik väljaõpe ja tööoskus ehk KVALIFIKATSIOON ehk ametioskus.
TÖÖ on defineeritud kui isiku poolt täidetavate või täitmiseks mõeldud ülesannete ja kohustuste kogusumma. Sarnaste ülesannete ja kohustustega tööde kogum moodustab AMETi. Sarnased ametid moodustavad AMETIALA. KVALIFIKATSIOON ehk ametioskus on defineeritud kui võime täita kindlaid tööülesandeid ja -kohustusi.
Klassifikaatori eesmärgist lähtuvalt on kvalifikatsioonil kaks mõõdet:
1) üldine kvalifikatsioon, mis on määratud täidetavate tööülesannete ja –kohustuste ulatuse ja keerukusega ja
2) erialane kvalifikatsioon, mis on määratud vajalike teadmiste valdkonnaga, kasutatavate töövahendite ja materjalidega, samuti toodetavate kaupade ja osutatavate teenustega.

1. tase: 10 pearühma, ühekohaline numberkood
2. tase: 43 all-pearühma, kahekohaline numberkood
3. tase: 131 allrühma, kolmekohaline numberkood
4. tase: 425 ametirühma, neljakohaline numberkood
Kasutusjuhend koos selgitusega on avaldatud failis: AK_2008v1.5b.pdf
Staatus: Publitseeritud