Klassifikaatorid

Publitseerimiskeskus on tsentraalne meditsiiniklassifikaatorite ja -standardite avaldamise keskkond, mida haldab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus. Publitseerimiskeskuses avaldatakse Tervise infosüsteemis kasutusele võetavad standardid, klassifikaatorid ning loendid. Lisaks leiab siit Tervise infosüsteemi liidestumis- ja kasutusjuhendid.

Küsimuste korral palun pöörduge standardimise osakonna poole andmekorraldus[ät]tehik.ee.

Mugavamalt uutest publikatsioonidest teada saamiseks on kasutusel ka RSS infovoog, mida võib tellida vastavat tuge omavate programmide abil.

Publitseerimiskeskuse kasutajajuhend on kättesaadav aadressil http://pub.e-tervis.ee/manuals/Publitseerimiskeskuse%20juhend

Keskuse valitud sektsioonis on välja toodud publitseeritud klassifikaatorite ja loendite versioonid. Klassifikaatori alla laadimiseks klikkige klassifikaatori nimele tulbas "Kaust", valige avanenud lehel soovitav versioon ning klikkige tulbas "Versiooni nimi" versioonile. Selle tulemusena kuvatakse Teile valitud klassifikaatori versiooniga publitseeritud dokumendid.


Kaust: /classifications
Tase üles
Kaust Tüüp Kirjeldus
ABO veregrupp Klassifikaator ABO veregrupp
ABO veregrupi määravad patsiendi erütrotsüütide pinnal olevad A, B, H antigeenid ning vereplasmas sisalduvad antikehad anti-A ja anti-B.

29.03.2019 muudetud klassifikaatori nimetust: Vererühmad-> ABO veregrupp
AIDS indikaatorhaigused Klassifikaator AIDS indikaatorhaigused
NAKIS. AIDS indikaatorhaigused - Terviseameti poolt määratud AIDS-iga kaasnevad haiguste loetelu.
Mõisted on kasutusel AIDS teatisel,omab tähendust abimaterjalina.
AK Klassifikaator Ametite Klassifikaator
Klassifikaatori kaks põhimõistet on: sooritatava tegevuse laad/iseloom ehk TÖÖ ning vajalik väljaõpe ja tööoskus ehk KVALIFIKATSIOON ehk ametioskus.
Antud klassifikaatori haldajaks on Statistikaamet ning klassifikaatori kõige ajakohasem versioon on kättesaadav Statistikaameti kodulehelt.
ATC Klassifikaator ATC
ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) klassifikatsioonisüsteem, mis töötati välja Norras 1970. aastate alguses, jaotab toimeained erinevatesse rühmadesse vastavalt elundile või elundsüsteemile, millesse nad toimivad, ning nende farmakoloogilistele ja keemilistele omadustele.
ATC klassifikatsioon on kõige ajakohasemalt kättesaadavad Ravimiameti Koodikeskuse lehelt järgmisel aadressil: http://koodikeskus.ravimiamet.ee/Default.aspx?pv=Pakendid.ATCPuu
Abivahendid funktsioonide toetamiseks Klassifikaator Abivahendid funktsioonide toetamiseks
Klassifikaatorit kasutatakse patsiendi funktsioone toetavate abivahendite dokumenteerimiseks
Abivahendid ja meditsiiniseadmed Klassifikaator Abivahendid ja meditsiiniseadmed
Kasutatakse õendusabiteenuse dokumentidel ning võimaldab kirjeldada abivahendeid ja meditsiiniseadmeid, mida patsient kasutab. Põhineb SNOMED CT-l.
Alalõua liigese anatoomia Klassifikaator Alalõua liigese anatoomia
Ortodontia kaart, uuringu teatis
Ambulatoorsed vastuvõtud Klassifikaator Ambulatoorsed vastuvõtud
Ambulatoorsete vastuvõttude loendit kasutatakse patsiendile ambulatoorse vastuvõtu tellimiseks
Anamneesi vanusegrupp Klassifikaator Anamneesi vanusegrupp
Vanuse grupid,kui vanusegrupp on määratud, siis läheb anamnees lapse tervishoiukaardile vastavasse vanusegruppi
Andmekogu vastutav töötleja Klassifikaator Andmekogu vastutav töötleja
Andmekogudest pärit Patsiendi üldandmete korral on vastutajaks asutuseks haldaja ehk volitatud töötleja.
Anesteesia liigid Klassifikaator Anesteesia liigid
DL - epikriisid. Anesteesia liigid.
Anesteesia riskid Klassifikaator Anesteesia riskid
DL - epikriisid. Anesteesia riskid. Riskid kvalifitseeritakse ASA klasiifikaatori järgi.
Antibiootikumtundlikkuse uuringu vastus Klassifikaator Antibiootikumtundlikkuse uuringu vastus
e-Labori projekti loend
Apgari komponendid Klassifikaator Apgari komponendid
Sünniepikriis ja Kiirabikaart. APGAR - vastsündinu seisundi hindamisskaala komponendid.
Arengu hindamine Klassifikaator Arengu hindamine
Tervise kontrollikaardi arengu hindamise teatis - 0 kuni 5 aastase lapse oskuste nimekiri,
mis on koostatud "Lapse uurimise põhitõed" raamatu põhjal, autorid - Eha Kallas, Oivi Uibo,Tiina Talvik.
Arengu hindamise vanusegrupp Klassifikaator Arengu hindamise vanusegrupp
Tervise kontrollkaardi arengu hindamise teatis - vanuse grupid,kui vanusegrupp on määratud, siis läheb arengu hindamine apse tervishoiukaardile vastavasse vanusegruppi
Arsti otsus Klassifikaator Arsti otsus
eTõendi projekti loend, käsitleb arsti otsust Tervisetõendil. Võimalikud otsused on: 1 - jah; 2 - jah tingmustega; 3 - ei.
Lisaks kasutatakse antud loendit E-labori projektis laboritest analüüside tellimisel (hetkel väljaspool tervise infosüsteemi).
Artikulatsiooniharjumused e verbaalne kõne Klassifikaator Artikulatsiooniharjumused
Tervise kontrollikaart arengu hindamise teatis - lapse artikulatsiooniharjumused e verbaalse kõne hinnangud
Broneeringu tühistamise tagasilükkamise põhjuse kood Klassifikaator Broneeringu tühistamise tagasilükkamise põhjuse kood
Digiregistratuuris kasutatavad broneeringu tühistamise tagasilükkamise põhjuse võimalikud koodid.
CPI indeks Klassifikaator CPI indeks
HR. CPI - Indeks parodontaalse ravivajaduse hindamiseks
Hinnatakse kolme näitajat: veritsust, hambakivi ja igemetasku seisundit. Kasutatakse mõõtkavaga nuppsondi.
CPI määramise segment Klassifikaator CPI määramise segment
HR. CPI - Indeks parodontaalse ravivajaduse hindamiseks
Hinnatakse kolme näitajat: veritsust, hambakivi ja igemetasku seisundit. Kasutatakse mõõtkavaga nuppsondi.

Hambad suus jaotatakse järgmistesse sektoritesse:
18-14,13-23, 24-28, 38-34, 33-43, 44-48
Hinnangut ühele piirkonnale saab anda ainult sel juhul kui selles sektoris on alles 2 hammast ja mis ei kuulu eemaldamisele. 20 aastastel ja vanematel hinnatakse järgmiseid hambaid:
17 16 11 26 27
47 46 31 36 37
Diagnoosi kinnituse meetod Klassifikaator Diagnoosi kinnituse meetod
NAKIS. Diagnoosi kinnituse meetodid on: CLINIC- kliiniline; EPID- epidemioloogiline; MICRO - mikrobioloogiline; SERO- seroloogiline
Diagnoosi liik Klassifikaator Diagnoosi liik
DL meditsiinidokumentides võimalikud diagnoosi liigid (allergia diagnoos, immuniseerimise kõrvalnähu diagnoos,
põhihaiguse diagnoos, kaasuv diagnoos, põhihaiguse tüsistuse diagnoos, jne).
Diagnoosi statistiline liik Klassifikaator Diagnoosi statistiline liik
DL - epikriisid. Diagnoosi statistiline liik.
( + esmashaigestumine),( - korduvhaigestumine),( 0 esialgne diagnoos)
Dokumendi tüüp Klassifikaator Dokumendi tüüp
Standarditud meditsiinidokumendi number loetelust (näiteks 1 - statsionaarne epikriis, 2 - ambulatoorne epikriis, jne)
Dokumendi tüüp (DL väline) Klassifikaator Dokumendi tüüp (DL väline)
CDA dokumendis (POCD_MT000040 elemendis< externalDocument>.<code>)
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi statistilised aruanded Klassifikaator E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi statistilised aruanded
Kiirabikaardi IS väljatöötatud statistilise aruannete pakett,
aruannete genereerimine on kirjeldatud juhendis
E-konsultatsiooni teenused Klassifikaator E-konsultatsiooni teenused
E-konsultatsiooni teenuste loendit kasutatakse infosüsteemi vahendusel konsultatsiooni tellimiseks
Klassifikaator tunnistatud kehtetuks, kuna digisaatekirjade projekti 3. etapis otsustati e-konsultatsiooni teenuste klassifikaatorit kasutusele mitte võtta.
E-konsultatsiooni vastuse liik Klassifikaator E-konsultatsiooni vastuse liik
E-konsultatsiooni vastuse liigi loendit kasutatakse infosüsteemi vahendusel e-konsultatsiooni saatekirjale vastamiseks.
16.05.2019 tunnistatud kehtetuks ja asendatud üldise konsultatsiooni vastuse liigi klassifikaatoriga.
EHAK Klassifikaator Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator
Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) on ettenähtud kasutamiseks territoriaalse paiknevuse tähistamiseks. Antud klassifikaatori haldajaks on Statistikaamet.
Täpsemalt on kirjeldatud klassifikaatori struktuuri ning kasutamist Statistikaameti klassifikaatorite lehel: http://metaweb.stat.ee/
EHK 2008a. hinnakirja meditsiiniseadmed Klassifikaator EHK 2008a. hinnakirja meditsiiniseadmed
DL meditsiinidokumentides kajastavate operatsiooniaegsete lisavahendite nimekiri,
koostatud Eesti Haigekassa 2008.a. hinnakirja alusel.

Alates 25.04.2012.a. on klassifikaator kõikidele soovijatele sünkroniseeritav Koodikeskuse registrist -
http://koodikeskus.ravimiamet.ee/default.aspx?pv=Pakendid.MeditsiiniSeadmedLoetelu.
Publitseerimiskeskuses loetelud uuendamisele ei tule.
ER_Annulleerimise põhjendused Klassifikaator ER_Annulleerimise põhjendused
Elektrooniline retsept (ER) - Annulleerimise loetelu kirjet kasutab arst, kui soovib tühistada retsepti või Eesti Haigekassa poolt hüvitatavat meditsiiniseadme kaarti enne reaalselt kehtivuse lõppu.
ER_Asendamatuse põhjus Klassifikaator ER_Asendamatuse põhjus
Elektrooniline retsept (ER) - Asendamatuse põhjus märgitakse, kui ravim kirjutatakse välja preparaadi nimetuse põhiselt.
ER_EHK poolt hüvitatavad meditsiiniseadmed Klassifikaator ER_EHK poolt hüvitatavad meditsiiniseadmed
ER - EHK meditsiiniseadmete loetellu kantud instrument või muu toode, mis on vajalik haiguse raviks ja hüvitatakse patsiendile lubatud koguse ulatuses arsti poolt koostatud meditsiiniseadme kaardi alusel.

Alates 25.04.2012.a. klassifikaator on tühistatud ja edaspidi on kõikidele soovijatele sünkroniseeritavad Koodikeskuse registrist.
Publitseerimiskeskuses loetelud uuendamisele ei tule.
ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete hüvitamise tingimused Klassifikaator ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete hüvitamise tingimused
ER - Kood osutab hüvitamise tingimusele, mille alusel meditsiiniseadet lubatud limiidi ulatuses ja teatud perioodi jooksul hüvitatakse.

Alates 25.04.2012.a. klassifikaator on tühistatud ja edaspidi on kõikidele soovijatele sünkroniseeritavad Koodikeskuse registrist.
Publitseerimiskeskuses loetelud uuendamisele ei tule.
ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete meditsiiniseadme kaardi lubatud koguse tüübid Klassifikaator ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete meditsiiniseadme kaardi lubatud koguse tüübid
ER - Tunnus, mis tuleneb arsti poolt valitud meditsiiniseadme hüvitamise tingimusest ning määrab perioodi, millal on võimalik lubatud kogust realiseerida.

Alates 25.04.2012.a. klassifikaator on tühistatud ja edaspidi on kõikidele soovijatele sünkroniseeritavad Koodikeskuse registrist.
Publitseerimiskeskuses loetelud uuendamisele ei tule.
ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete piirhinnad Klassifikaator ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete piirhinnad
ER - Kood osutab meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme pakendi piirhinnale, mis on kehtestatud hinnakokkuleppe alusel.

Alates 25.04.2012.a. klassifikaator on tühistatud ja edaspidi on kõikidele soovijatele sünkroniseeritavad Koodikeskuse registrist.
Publitseerimiskeskuses loetelud uuendamisele ei tule.
ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete rühma koodid Klassifikaator ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete rühma koodid
ER - Kood osutab meditsiiniseadmete rühmale, mis ühendab sama toime ja sihtotstarbega meditsiiniseadmeid.

Alates 25.04.2012.a. klassifikaator on tühistatud ja edaspidi on kõikidele soovijatele sünkroniseeritavad Koodikeskuse registrist.
Publitseerimiskeskuses loetelud uuendamisele ei tule.
ER_Kindlustust tõendava dokumendi liik Klassifikaator ER_Kindlustust tõendava dokumendi liik
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon digitaalse retsepti koostamisel/realiseerimisel/digitaliseerimisel.
ER_Koondarve tüüp Klassifikaator ER_Koondarve tüüp
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon apteegi poolt haigekassale esitatava koondarve menetlemisel
ER_Meditsiiniseadme kaardi muutmise põhjus Klassifikaator ER_Meditsiiniseadme kaardi muutmise põhjus
Elektrooniline retsept (ER) - Arst peab meditsiiniseadme kaardi hüvitamise tingimuse muutmisel valima loendist kaardi muutmise põhjuse.
ER_Müügiloata otsus Klassifikaator ER_Müügiloata otsus
Elektrooniline retsept (ER) - Müügiloata ravimi taotluse Ravimiameti positiivne või negatiivne otsus, mida näidatakse retseptide detailvaates.
ER_Müügiloata staatus Klassifikaator ER_Müügiloata staatus
Elektrooniline retsept (ER) - Müügiloata ravimi taotluse menetluse staatus, mida näidatakse retseptide loetelus.
ER_Müügiloata taotluse põhjendus Klassifikaator ER_Müügiloata taotluse põhjendus
Elektrooniline retsept (ER) - Müügiloata ravimi kasutamise taotlemise põhjendus, mis sisestatakse retsepti koostamisel.
ER_Negatiivse otsuse põhjendus Klassifikaator ER_Negatiivse otsuse põhjendus
Elektrooniline retsept (ER) - Müügiloata ravimi taotluse menetluse otsus, mida näidatakse retseptide vaatamise teenuse väljundis.
ER_Ravikuuritüüp Klassifikaator ER_Ravikuuritüüp
Elektrooniline retsept (ER) - Kasutatakse ravimi väljakirjutamisel, kus määratakse loendist ravikuuri tüüp.
ER_Retsepti kordsus Klassifikaator ER_Retsepti kordsus
Elektrooniline retsept (ER) - Kasutatakse ravimi väljakirjutamisel, kus määratakse loendist retsepti kordsus.
ER_Retsepti liik Klassifikaator ER_Retsepti liik
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon digitaalse retsepti koostamisel/realiseerimisel/digitaliseerimisel.
ER_Retsepti liik koondarves Klassifikaator ER_Retsepti liik koondarves
ER - Apteek määratleb koondarve koostamisel ära, millist retsepti liiki ta soovib haigekassale hüvitamiseks esitataval koondarvel näidata, kas paberkandjal või digitaalselt välja kirjutatuid.
ER_Retsepti staatused Klassifikaator ER_Retsepti staatused
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon digitaalse retsepti koostamisel/realiseerimisel/digitaliseerimisel.
ER_Soodustuse määr Klassifikaator ER_Soodustuse määr
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon digitaalse retsepti koostamisel/realiseerimisel/digitaliseerimisel.
ER_Veateated Klassifikaator ER_Veateated
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon digitaalse retsepti koostamisel/realiseerimisel/digitaliseerimisel.
ER_Veatüübid Klassifikaator ER_Veatüübid
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon ehk digitaalse retsepti koostamine ja realiseerimine.
ER_Volituse liik Klassifikaator ER_Volituse liik
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon digitaalse retsepti koostamisel/realiseerimisel/digitaliseerimisel.
ER_Ühikud Klassifikaator ER_Ühikud
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon digitaalse retsepti koostamisel/realiseerimisel/digitaliseerimisel.

Alates 12.01.2016 on klassifikaator tühistatud ja ei ole enam elektroonilisel retseptil kasutusel.
ER_Ühikud annustamine Klassifikaator ER_Ühikud_annustamine
Loendi loomise aluseks on Sotsiaalministeeriumi määrus nr 30 "Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused, Vabariigi Valitsuse määrus "Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse põhimäärus" ja analüüsidokument "Digiretsepti realiseerimine SAP platvormil" ver 7.1. Loend on kirjeldatud ka dokumendis "Digiretsepti realiseerimine SAP platvormil. Retseptikeskuse teenused ja liidestumise juhend", mis on kättesaadav RIA SVN-keskkonnas.
ER_Ühikud mahu- ja massiühikud Klassifikaator ER_Ühikud_mahu-_ja_massiühikud
Loendi loomise aluseks on Sotsiaalministeeriumi määrus nr 30 "Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused, Vabariigi Valitsuse määrus "Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse põhimäärus" ja analüüsidokument "Digiretsepti realiseerimine SAP platvormil" ver 7.1. Loend on kirjeldatud ka dokumendis "Digiretsepti realiseerimine SAP platvormil. Retseptikeskuse teenused ja liidestumise juhend", mis on kättesaadav RIA SVN-keskkonnas.
ER_Ühikud_aja Klassifikaator ER_Ühikud_aja
Elektrooniline retsept (ER) - Ajaühikud, mida kasutatakse retseptil annustusskeemi määramisel.
Eemaldamise põhjus Klassifikaator Eemaldamise põhjus
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ja õendusabiteenuse saatekirjal ning võimaldab kirjeldada invasiivse vahendi eemaldamise põhjust.
Elukoha liik Klassifikaator Elukoha liik
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - patsiendi üldandmed.
Loendis on toodud võimalikud elukoha liigid.
Elustamise käigus ettevõetud elupäästvad protseduurid Klassifikaator Elustamise käigus ettevõetud elupäästvad protseduurid
Loetletud elustamise käigus ettevõetud elupäästvad protseduurid.
Emakakaela asukoht Klassifikaator Emakakaela asukoht
Rasedakaart - emakakaela asukoha määramine (sakraalselt, mediosakraalselt, tsentraalselt, muu)
Emakakaela konsistents Klassifikaator Emakakaela konsistents
Rasedakaart - emakakaela konsistentsi hinnangud : 1 - pehme; 2 - tihke.
Emalt nakkuse saanu ema oletatav nakatumise viis Klassifikaator Emalt nakkuse saanu ema oletatav nakatumise viis
NAKIS. Emalt nakkuse saanu ema oletatav nakatumise viisid viisid on: seksuaalsel teel; vere/verekomponentide/plasma ülekanne; ühise süstimisvarustuse/süsteaine kasutus; muu - vajab täpsustamist.
Erialad Klassifikaator Erialad
Tervishoiutöötajate erialade/kutsete loetelu
Fetuse liigutuste hinnang Klassifikaator Fetuse liigutuste hinnang
Rasedakaardi standardis on kirjaldatud fetuse(loote) liigutuste hiinangud: 0 - ei liiguta; 1 - liigutab vähe; 2 - liigutab normalselt
Furkatsiooni kahjustuse aste Klassifikaator Furkatsiooni kahjustuse aste
HR. Hamba juurte furkatsiooni kahjustuse olemasolul määratakse vastav aste.
Genitaalid Klassifikaator Genitaalid
DL - lapse arengulugu. Tanneri skaala - poiste areng - genitaalid.
Gingiviidi staadium Klassifikaator Gingiviidi staadium
HR. Gingiviidi staadiumi määramiseks kasutatav loend.
Gingiviidi ulatus Klassifikaator Gingiviidi ulatus
HR. Gingiviit ehk igemepõletik kujuneb välja ebasoodsate lokaalsete ja üldiste faktorite toimel, kusjuures on säilunud igeme terviklik kinnitus hamba pinnale. Tüüpilised nähud on igemete valulikkus, punetus ja turse, harvem igemete vohamine ja haavandid.
Günekotsütoloogilise uuringu tulemus Klassifikaator Günekotsütoloogilise uuringu tulemus
e-Labori projekti loend. Günekotsütoloogilise uuringu tulemuste kirjelduste loetelu.
HIV nakkuse peamine oletatav levikutee Klassifikaator HIV nakkuse peamine oletatav levikutee
NAKIS. Võimalikud HIV levikuteed on: heteroseksuaalne; homoseksuaalne; parenteraalne; perinataalne; teadmata.
HIV nakkuse profülaktilise testimise põhjus Klassifikaator HIV nakkuse profülaktilise testimise põhjus
NAKIS: HIV nakkuse profülaktilise testimise põhjused on järgmised: turism, töö, kaitsevägi, muu.
Muu põhjuse puhul on vajalik vabatekstiline põhjuse täpsustus.
Haava või haavandi põhi Klassifikaator Haava või haavandi põhi
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab kirjeldada haava või haavandi põhja.
Haigekassa hinnakiri Klassifikaator Haigekassa hinnakiri
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/118122018014
Haigekassa piirkond Klassifikaator Haigekassa piirkond
Eesti haigekassa poolt kehtestatud piirkonnad, kus on 01 - Harjumaa, 05 - Pärnumaa, 06 - Tartumaa, 09 - Virumaa.
Haiglast lahkumine Klassifikaator Haiglast lahkumine
DL - statsionaarne epikriis.
Haigused, millega kaasneb absoluutne mittevastavus B-tõendi tervisenõuetele Klassifikaator Haigused, millega kaasneb absoluutne mittevastavus B-tõendi tervisenõuetele
Haiguste loend, mis põhjustavad absoluutse mittevastavuse otsuse B-tervisetõendis kehtestatud terviseseisundi nõuetele RHK-10 järgi.
Haigused, millega kaasneb absoluutne mittevastavus C-tõendi tervisenõuetele Klassifikaator Haigused, millega kaasneb absoluutne mittevastavus C-tõendi tervisenõuetele
Haiguste loend, mis põhjustavad absoluutse mittevastavuse otsuse C-tervisetõendis kehtestatud terviseseisundi nõuetele RHK-10 järgi.
Haigused, millega kaasneb suhteline mittevastavus A-tõendi tervisenõuetele Klassifikaator Haigused, millega kaasneb suhteline mittevastavus A-tõendi tervisenõuetele
Haiguste loend, mis põhjustavad suhtelise mittevastavuse otsuse A-tervisetõendis kehtestatud terviseseisundi nõuetele RHK-10 järgi.
Haigused, millega kaasneb suhteline mittevastavus B-tõendi tervisenõuetele Klassifikaator Haigused, millega kaasneb suhteline mittevastavus B-tõendi tervisenõuetele
Haiguste loend, mis põhjustavad suhtelise mittevastavuse otsuse B-tervisetõendis kehtestatud terviseseisundi nõuetele RHK-10 järgi.
Haigused, millega kaasneb suhteline mittevastavus C-tõendi tervisenõuetele Klassifikaator Haigused, millega kaasneb suhteline mittevastavus C-tõendi tervisenõuetele
Haiguste loend, mis põhjustavad suhtelise mittevastavuse otsuse C-tervisetõendis kehtestatud terviseseisundi nõuetele RHK-10 järgi.
Haigusega seotud geenipaneel Klassifikaator Haigusega seotud geenipaneel
E-labori projekti loend. Kasutatakse laboritest analüüside tellimisel (hetkel väljaspool tervise infosüsteemi).
Haigusjuhu tüüp Klassifikaator Haigusjuhu tüüp
Haigusjuhu tüüp - statsionaarne, ambulatoorne, päevaravi jne.
Haigustekitaja Klassifikaator Haigustekitaja
NAKIS. Haigustekitajate loetelu, mida kasutatakse NAKIS-e registriteatiste edastamisel.
Hamba kulumisaste Klassifikaator Hamba kulumisaste
HR. Hamba kulumisaste, hambaemaili pindmise kahjustuse puhul.Valitakse vaatlusel mõõdetud hamba kulumisaste määr.
Hamba liikuvusaste Klassifikaator Hamba liikuvusaste
HR. Valitakse vaatlusel hinnatud liikuva hamba liikuvusastet.
Hamba staatus Klassifikaator Hamba staatus
HR. Hamba staatuse määramiseks kasutatav loend.
Hambajuure kahjustus Klassifikaator Hambajuure kahjustus
HR. Hambajuure täitmise põhjuse kirjeldamiseks kasutatav loend.
Hambakatu aste Klassifikaator Hambakatu aste
HR. Hambakatt on hammastele pidevalt kogunev kleepuv valge kiht. Sülje, toidu ja bakterite koosmõjul tekivad hammastele ja hammaste ning igemete piirile ladestused. Hambakatu kogunemine hammastele jättab hammastele plekid.
Hambakivi Klassifikaator Hambakivi
HR. Hambakivi on mineraliseerunud (kivistunud) hambakatt.
Hambapind Klassifikaator Hambapind
HR. Hambapinna määramiseks kasutatav loend
Hambaravis kasutatav materjal Klassifikaator Hambaravis kasutatav materjal
HR. Hambaravis kasutatava materjali määramise loend
Hambavalem Klassifikaator Hambavalem
HR. Kasutusel on jäävhammaste (11-18; 21-28; 31-38; 41-48), piimahammaste (51-55; 61-65; 71-75; 81-85) tähistused, võimalike lisahammaste (L11-L18; L21-L28; L31-L38; L41-L48; L51-L55; L61-L65; L71-L75; L81-L85) tähistused.
Haridus Klassifikaator Haridus
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - patsiendi üldandmed.
Loendis on toodud seadusega sätestatud võimalikud haridusstandardid isikutele, kes on sündinud enne 1996.a.
Helid alalõualuu liigeses Klassifikaator Helid alalõualuu liigeses
helid, mis tekkivad alalõualuu liigeses on järgmised: krudin - 1; naksumine - 2; prõksumine - 3; ei ole helisid - 4.
Hepatiitide levikutee Klassifikaator Hepatiitide levikutee
NAKIS. võimalikud hepatiitide levikuteed on: alimentaarne; intravenoosne narkootikumide kasutamine; meditsiinilised manipulatsioonid; perinataalne nakatumine; seos veepuhanguga; tätoveerimine; muu iluteenus; sugulisel teel - hetero või homo; töötamine verega; vere- või plasmaülekanne; teadmata.
Hingamisprobleemid Klassifikaator Hingamisprobleemid
hingamisprobleemi olemus seoses lõualuu füsioloogiaga; märgitakse kas patsient on: 1 - ninahingaja; 2 - suuhingaja.
Hinna liik Klassifikaator Hinna liik
Hinna liik retseptil.
Hinnang eneseväljendusele Klassifikaator Hinnang eneseväljendusele
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab kirjeldada patsiendi eneseväljandusvõimet.
Hinnang kukkumise riskile Klassifikaator Hinnang kukkumise riskile
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab kirjeldada patsiendi kukkumise riski. Põhineb SNOMED CT-l.
Hinnang kuulmisele Klassifikaator Hinnang kuulmisele
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab väljendada hinnangut patsiendi kuulmisele.
Hinnang käitumisele Klassifikaator Hinnang käitumisele
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab väljendada hinnangut patsiendi käitumisele. Põhineb SNOMED CT-l.
Hinnang mälule Klassifikaator Hinnang mälule
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab väljendada hinnangut patsiendi mälule.
Hinnang nägemisele Klassifikaator Hinnang nägemisele
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab kirjeldada hinnangut patsiendi nägemisele.
Hinnang toitumisele Klassifikaator Hinnang toitumisele
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab kirjeldada hinnangut patsiendi toitumisele. Põhineb SNOMED CT-l.
Hinnang unele Klassifikaator Hinnang unele
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab kirjeldada hinnangut patsiendi unele. Põhineb SNOMED CT-l.
Hinnang võimele teistest aru saada Klassifikaator Hinnang võimele teistest aru saada
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab kirjeldada hinnangut patsiendi võimele teistest aru saada.
Histoloogiline diferentseerumise aste Klassifikaator Histoloogiline diferentseerumise aste
Histoloogilises preparaadis kasvaja hindamiseks kasutatav loend.
Huulekida kinnitus Klassifikaator Huulekida kinnitus
loetletud ja nimetatud üla- või alahuulekida kinnituse hinnangud. patsiendi üla- või alahuulekida hinnanguline kinnitus võib olla järgmine: 1 - normaalne; 2 - madal (ülahuulekida puhul); 3 - kõrge (alahuulekida puhul).
Huulekida suurus Klassifikaator Huulekida suurus
valitakse vastav üla- või alahuulekida kinnituse hinnang; patsiendi üla- või alahuulekida hinnanguline kinnitus võib olla järgmine: 1 - normaalne; 2 - madal (ülahuulekida puhul); 3 - kõrge (alahuulekida puhul).
Huulte asend puhkeseisundis Klassifikaator Huulte asend puhkeseisundis
patsiendi üla- või alahuulekida hinnanguline kinnitus võib olla järgmine: 1 - normaalne; 2 - madal (ülahuulekida puhul); 3 - kõrge (alahuulekida puhul).
ISCED97 Klassifikaator ISCED97
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - patsiendi üldandmed.
Loendis on toodud seadusega sätestatud võimalikud haridusastmed.
Igemetasku mõõtepunktid Klassifikaator Igemetasku mõõtepunktid
HR. Igemetasku sügavuse ning igeme taandumise mõõtepunktide määramiseks kasutatav loend
Immuniseerimise alalised vastunäidustused Klassifikaator Immuniseerimise alalised vastunäidustused
DL - immuniseerimise andmed. Immuniseerimise alaliste vastunäidustuste loetelu.
Immuniseerimise kava ja programm Klassifikaator Immuniseerimise kava ja programm
DL - immuniseerimise andmed. Nakkushaiguste loetelu mille vastu immuniseeritakse riikliku kava järgi ja immuniserimiskava väline immuniseerimine.

Alates 01.07.2016 kehtetu seoses immuniseerimise dokumenteerimise standardite muudatusega. Uutes standardites asendab seda loendit "Vaktsiinvälditavad haigused ja haigustekitajad".
Immuniseerimise kõrvalnähud Klassifikaator Immuniseerimise kõrvalnähud
DL - immuniseerimise andmed. Immuniseerimise kõrvalnähud.
Immuniseerimise vanusegrupp Klassifikaator Immuniseerimise vanusegrupp
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - immuniseerimise teatis.
Invasiivse vahendi tüüp Klassifikaator Invasiivse vahendi tüüp
Kasutatakse õendusabiteenuse dokumentidel ning võimaldab kirjeldada invasiivse vahendi tüüpi.
Juure täitmise ulatus Klassifikaator Juure täitmise ulatus
HR. Juure täitmise ulatuse määramiseks kasutatav loend.
KK Klassifikaator Keelte Klassifikaator
Keelte klassifikaator on välja töötatud rahvusvahelise standardi ISO 639-2 alusel. Klassifikaatoris on toodud keelte eestikeelsed nimetused koodide tähestikulises järjestuses. Igale keelele on omistatud kolmekohalised tähtkoodid. Selgitustes on esitatud keele terminoloogilne kood, kahekohaline tähtkood, keele nimetus inglise ja prantsuse keeles, sünonüümid.
Kahjustuse raskusaste Klassifikaator Kahjustuse raskusaste
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab kirjeldada kahjustusega lõppenud kukkumise korral kahjustuse raskuastet. Põhineb SNOMED CT-l.
Kasvaja paikmed Klassifikaator Kasvaja paikmed
Kasvaja paikmete loetelu, koostatud vastavalt UICC TNM klassifikaatorile.
Kasvaja staadium - kliiniline Klassifikaator Kasvaja staadium - kliiniline
UICC TNM-i kõikidele paikmetele kirjeldatud kasvajate kllinilised staadiumid.
Kasvaja staadium - patoloogiline Klassifikaator Kasvaja staadium - patoloogiline
UICC TNM-is kirjeldatud Naha melanoomi pahaloomulise kasvaja patoloogilised staadiumid.
Kasvamise vanusegrupp Klassifikaator Kasvamise vanusegrupp
Tervise kontrollikaardi kasvamise teatisel lapse mõõte tulemused lähevad vastavasse vanusegruppi
Katu retensioon Klassifikaator Katu retensioon
HR. Hambakatt ehk hambaplakk on toidujääkide ladestus hamba pinnal; retensioon - peetus, kinnisus, tagasihoidmine
Kehapaikme suunatäpsustused Klassifikaator Kehapaikme suunatäpsustused
Inimese keha anatoomilisel vaatlusel ja kirjeldamisel kasutatavad orientiirid (mõttelised jooned).
Teljed,tasapinnad,kehaosade paiknemine erinevate mõtteliste joonte suhtes,bilateraalne sümmetria ja nende jaotused.
On kasutusel Digipildiviida standardis.
Kehapiirkond Klassifikaator Kehapiirkond
Klassifikaatorit kasutatakse, et määratleda, missugusele patsiendi kehapiirkonnale teostati radioloogiline uuring või protseduur
Kesksüsteemi adressaadid Klassifikaator Kesksüsteemi adressaadid
Digiloo sõnumite päises <sender> või <receiver> elementides
Kesksüsteemi veateated Klassifikaator Kesksüsteemi veateated
Digiloo vastussõnumite päises <acknowledgementDetail>.<code> ja <acknowledgementDetail>.<text> elementides
Kindlustatu roll Klassifikaator Kindlustatu roll
Digiloo sõnumis <coveredParty><code> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Kodakondsused Klassifikaator Kodakondsused
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - patsiendi üldandmed.
Loendis on toodud võimalikud kodakondsused.
Koloskoopia uuringu leid Klassifikaator Koloskoopia uuringu leid
Koloskoopia on uuring jämesoole sisepinna vaatlemiseks, koeproovide võtmiseks ja polüüpide eemaldamiseks. Loendit kasutatakse koloskoopia uuringu käigus uuringu tulemuse/leiu kirjeldamiseks.
Koloskoopia uuringu tüsistused Klassifikaator Koloskoopia uuringu tüsistused
Koloskoopia uuringu võimalike tüsistuste loetelu. Koloskoopia tüsistus on koloskoopia uuringu käigus või selle järgselt tekkinud soovimatu ravitulemus.
Kolposkoopia uuringu vastus Klassifikaator Kolposkoopia uuringu vastus
Kolposkoopia uuringu vastuste loetelu, mida kasutatakse kolposkoopia tulemuste kirjeldamisel.
Kommunikatiivsus Klassifikaator Kommunikatiivsus
Tervise kontrollikaardi arengu hindamise teatis - lapse kommunikatiivsuse hindamine
Konfidentsiaalsus arstile Klassifikaator Konfidentsiaalsus arstile
Digiloo dokumendi edastamise sõnumis metaandmetes <confidentialityCode><translation> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Kongenitaalsed refleksid Klassifikaator Kongenitaalsed refleksid
DL - lapse arengulugu. Kongenitaalsete reflekside loetelu.
Konsultatsiooni vastuse liik Klassifikaator Konsultatsiooni vastuse liik
Kasutatakse e-konsultatsiooni ja õendusabiteenuse saatekirjadele vastamisel. Asendab kuni 16.05.2019 kehtinud klassifikaatorit E-konsultatsiooni vastuse liik.
Krambid Klassifikaator Krambid
Tervise kontrollikaart arengu hindamise teatis - valitakse vastav hinnang krampide esinemise kohta
Kraniaalnärvid Klassifikaator Kraniaalnärvid
Tervise kontrollikaart arengu teatis - lapse kraniaalnärvide patoloogia hinnang
Kukkumise põhjus Klassifikaator Kukkumise põhjus
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab kirjeldada kukkumise põhjuseid. Põhineb SNOMED CT-l.
Kukkumist täpsustavad andmed Klassifikaator Kukkumist täpsustavad andmed
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab täpsustada kukkumisega seotud andmeid. Põhineb SNOMED CT-l.
Kvalitatiivse uuringu vastus Klassifikaator Kvalitatiivse uuringu vastus
e-Labori projekti loend. Kasutatakse labori kvalitatiivse uuringu tulemuse kirjeldamisel.
Kätefunktsioon Klassifikaator Kätefunktsioon
Tervise kontrollikaart arengu teatis - kätefunktsiooni hinnang.
Kõrvalise abi vajadus Klassifikaator Kõrvalise abi vajadus
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab täpsustada patsiendi kõrvalise abi vajadust igapäevatoimingute sooritamisel.
Kõõlusperiostaalrefleksid Klassifikaator Kõõlusperiostaalrefleksid
Tervise kontrollikaart arengu teatis - kõõlusperiostaalreflekside hinnang
Külviuuringu vastus Klassifikaator Külviuuringu vastus
E-labori loend. Külviuuringu vastuse loendit kasutatakse laborianalüüside tulemuste kirjeldamiseks.
Laborianalüüsid Eestis LOINC Klassifikaator Laborianalüüsid Eestis LOINC
Ajakohast seisu LOINC koodidest hoiustatakse väljaspool E-tervise SA publitseerimiskeskust, LABOR andmebaasis.

LOINC koodide loetelu on leitav: https://elhr.digilugu.ee/data/algandmedList.html „Algandmed“ all.
Viide ajakohasele loetelule on toodud ka käesoleva klassifikaatori 3. versiooni juures.

Eesti keelde tõlgitud LOINC® (Logical Observation Identifiers Names and Codes)
Juhend on publitseeritud : http://loinc.org/international/estonian
LOINC OID: 2.16.840.1.113883.6.1
Laboriuuringu eesmärk Klassifikaator Laboriuuringu eesmärk
E-labori projekti loend. Kasutatakse laboritest analüüside tellimisel (hetkel väljaspool tervise infosüsteemi).
Laboriuuringute ühikud Klassifikaator Laboriuuringute ühikud
E-labori haldamise rakenduses kasutatavate ühikute loetelu.
Lamatise aste Klassifikaator Lamatise aste
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab täpsustada tekkinud lamatise astet (EPUAP/NPUAP klassifikatsiooni alusel).
Leibkonna tüüp Klassifikaator Leibkonna tüüp
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - patsiendi üldandmed.
Loendis on kirjeldatud erinevad lebkonna tüübid.
Lihastoonus Klassifikaator Lihastoonus
Tervise kontrollikaart arengu teatis - lihastoonuse hinnang
Liiklusvahendi identifitseerimise numbri liik Klassifikaator Liiklusvahendi identifitseerimise numbri liik
Kiirabibrigaadi liiklusvahendi atribuudid: liiklusvahendi number ja numbriliik moodustavad üheselt liiklusvahendi identifikaatorit.
Liiklusvahendid Klassifikaator Liiklusvahendid
Kiirabibrigaadi liiklusvahendiks on kiirabiauto.
Loomaliik Klassifikaator Loomaliik
NAKIS. nakkuse saanud loomaga kokkupuutel (loomade nimekiri: kass, koer, ....)
Läbivaatuse liik Klassifikaator Läbivaatuse liik
Digiloo sõnumis CDA dokumendis <observation><code> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Läbivaatuse valikvastused Klassifikaator Läbivaatuse valikvastused
Läbivaatusel võimalikud valikvastused: normaalne; patoloogiline
Läbivaatuse vanusegrupp Klassifikaator Läbivaatuse vanusegrupp
kui vanusegrupp on määratud, siis läheb mõõtetulemus lapse tervisekontrollikaardile vastavasse vanusegrupp
Lõge Klassifikaator Lõge
DL - lapse arengulugu. Vastsündinu lõgeme seisundite loetelu.
Lõualuu asend Klassifikaator Lõualuu asend
valitakse vastav lõualuu asend: 1 - retrusiivne[ lõualuu tahasurum(t)us]; 2 - normaalne [füsioloogiliselt normaalne asend ]; 3 - protrusiivne [lõualuu ettesurum(t)us]
MTK_Afaasia Klassifikaator Afaasia
Loetelu võimalikest afaasia liikidest.
MTK_Aspireerimise koht Klassifikaator Aspireerimise koht
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu hingamistee piirkondadest, millest teostatakse võõrkeha eemaldamist aspireerimise teel.
MTK_Asutuse omadused kiirabiportaalis Klassifikaator Asutuse omadused kiirabiportaalis
Kiirabiportaali standard. Klassifikaator on asutuste liigitamiseks Kiirabiportaalis, mida kasutatakse tranporditellimuste vormistamisel. Näiteks: haigla võib esineda kiirabiasutusena, hospitaliseerimiskohana ja ka mitte kiirabiteenuse eest maksjana; kiirabiasutusena ja hospitaliseerimiskohana; ainult hospitaliseerimiskohana; hooldekodu võib esineda ainult mittekiirabiteenuse maksjana; jne.
asutust võib määratleda: kiirabiasutuseks; hospitaliseerimise kohaks (TTO); maksja asutuseks (mitte alati TTO)
kiirabiasutus - TTO kiirabiteenuse osutaja; hospitaliseerimise koht - TTO stasionaarsete teenuste osutaja; maksja asutus - asutus, kes tellib mitteerakorralise transporditeenust
MTK_Babinski refleks Klassifikaator Babinski refleks
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Babinski refleksi leiu kirjelduste loetelu.
MTK_Defibrillaatori faasilisus Klassifikaator Defibrillaatori faasilisus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse defibrillaatori faasilisuse kirjeldamiseks.
MTK_Elektrokardiostimulatsiooni meetod Klassifikaator Elektrokardiostimulatsiooni meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Elektrokardiostimulatsiooni meetodite loetelu.
MTK_Elektrokardiostimulatsiooni režiim Klassifikaator Elektrokardiostimulatsiooni režiim
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Elektrokardiostimulatsioonil kasutatavate režiimide loetelu.
MTK_Elustamise käigus tekkinud tüsistused Klassifikaator Elustamise käigus tekkinud tüsistused
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Patsiendi elustamise tagajärjel tekkida võivate vigastuste või kahjustuste loetelu.
MTK_Elustamise tulemus Klassifikaator Elustamise tulemus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Elustamise tulemuse kirjelduste loetelu vereringe seisukohast lähtuvalt.
MTK_Endotrahheaalse intubatsiooni meetod Klassifikaator Endotrahheaalse intubatsiooni meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu endotrahheaalse intubatsiooni meetoditest.
MTK_Esmaselt diagnoositud vereringeseiskuse vorm Klassifikaator Esmaselt diagnoositud vereringeseiskuse vorm
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Vereringeseiskuse põhjuste loetelu.
MTK_Haava korrastus Klassifikaator Haava korrastus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu haava korrastamise protseduuridest, mida teostatakse esmaabi andmise käigus.
MTK_Hapnikravi meetod Klassifikaator Hapnikravi meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu võimalikest hapnikravi teostamise meetoditest.
MTK_Hingamissageduse tase Klassifikaator Hingamissageduse tase
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse hingamissageduse kirjeldamiseks patsiendi terviseseisundi hindamisel.
MTK_Hingamisteede refleksid vahetult enne elustamisvõtete rakendamist Klassifikaator Hingamisteede refleksid vahetult enne elustamisvõtete rakendamist
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse enne elustamisvõtteid hingamisteede reflekside olemasolu kirjeldamiseks.
MTK_Hingamisteede tagamisel kasutatud meetmed Klassifikaator Hingamisteede avatuse tagamisel kasutatud meetmed
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kiirabibrigaadi poolt patsiendi hingamisteede avatuse tagamiseks kasutatud abivahendite ja meetmete loetelu.
MTK_Hinnang kiirabieelsete ABC võtete rakendamisele Klassifikaator Hinnang kiirabieelsete ABC võtete rakendamisele
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Hinnangute loetelu kiirabieelsete elustamisvõtete teostamisele.
MTK_Hinnangu liik Klassifikaator Hinnangu liik
Kiirabikaart on mahukas meditsiiniline dokument, loetavuse huvides ta on jagatud sektsioonideks ja alamsektsioondeks. Teatud sektsioonid omavad omi konstantseid koode, samas mõned ühtlase struktuuriga osad saab selle klassifikaatori abil jätta dünaamiliseks.
BATTERY elemendi abil saab määrata kohustuslikud ja võimalikud komponendid, mõnel juhul võimalik püstitada keerulisemad reeglid, mis määravad, kas kohustuslikud komponendid on teostatud või mitte. Komponentideks arvatkse näiteks "Vererõhk", "Verepilt", "Kliiniline keemia".
meditsiiniliste hinnangute liikide tehniline loendi jaoks on kasutatud HL7 sõnastiku ....../cda/infrastructure/vocabulary/ActClass.htm BATTERY element
MTK_Häirekeskuse kutsetöötlusmanuaal Klassifikaator Häirekeskuse kutsetöötlusmanuaal
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse kiirabikutse prioriteedi määramise aluseks oleva sündmuse või patsiendi seisundi kirjeldamisel.
MTK_Häirekeskuse soovituste täitmine patsiendi omaste poolt Klassifikaator Häirekeskuse soovituste täitmine patsiendi omaste poolt
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Häirekeskuse meediku poolt antud soovituste täitmise ulatus.
MTK_Hüpotermia saavutamise meetod taaselustamisel Klassifikaator Hüpotermia saavutamise meetod taaselustamisel
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kunstliku hüpotermia saavutamiseks kasutatavate vahendite/meetodite loetelu.
MTK_Intrakardiaalne ravimi manustamise meetod Klassifikaator Intrakardiaalne ravimi manustamise meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Meetodid mida rakendatakse intrakardiaalse ravimi manustamiseks.
MTK_Invasiivne arteriaalse rõhu monitooring Klassifikaator Invasiivne arteriaalse rõhu monitooring
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse invasiivse arteriaalse rõhu monitooringu alustamise aja ja teostaja kirjeldamisel.
MTK_Isikut tõendav dokument Klassifikaator Isikut tõendav dokument
Isiku tuvastamiseks mõeldud dokumentide loetelu.
MTK_Kaitsevahendid Klassifikaator Kaitsevahendid
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu trauma tekke ajal patsiendil kasutusel olnud kaitsevahenditest või -meetmetest.
MTK_Kardiomonitooringu protokolli olemasolu Klassifikaator Kardiomonitooringu protokolli olemasolu
Mobiilse töökoha kiirabikaart.Loetelu kardiomonitooringu protokolli tüüpidest.
MTK_Keskmise arteriaalse rõhu leidmise meetod Klassifikaator Keskmise arteriaalse rõhu leidmise meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu keskmise arteriaalse vererõhu leidmise meetoditest.
MTK_Kestev krambihoog Klassifikaator Kestev krambihoog
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loendit kasutatakse patsiendi neuroloogilise staatuse hindamisel krambihoogude esinemise ja sageduse kirjeldamiseks.
MTK_Kiirabi töötaja tase Klassifikaator Kiirabi töötaja tase
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kiirabibrigaadi liikme/töötaja tasemete loetelu.
MTK_Kiirabi väljasõidu lõpptulemus Klassifikaator Kiirabi väljasõidu lõpptulemus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse kiirabikutse teenindamise tulemuse kirjeldamiseks patsiendiga seonduvalt.
MTK_Kiirabibrigaadi hinnang juhtumi prioriteedile Klassifikaator Kiirabibrigaadi hinnang juhtumi prioriteedile
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kiirabibrigaadi poolt antud hinnang juhtumi prioriteedile ehk abi andmise vajalikkuse kiirusele.
MTK_Kiirabibrigaadi kaitse saaste vastu Klassifikaator Kiirabibrigaadi kaitse saaste vastu
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Vahendid või meetodid mida kiirabibrigaad on rakendanud enda kaitseks.
Võimalik valida mitut.
MTK_Kiirabibrigaadi liikme roll Klassifikaator Kiirabibrigaadi liikme roll
Mobiilse töökoha kiirabikaart.
Kiirabibrigaadi liikmete rollid.
MTK_Kiirabibrigaadi liikme tööaja liik Klassifikaator Kiirabibrigaadi liikme tööaja liik
Tööaja liigitamine on vajalik kiirabibrigaadi liikme töögraafiku koostamiseks/asendamiseks.
Kiirabibrigaadi liikme töögraafikus tööaja liigi määramine.
MTK_Kiirabibrigaadi tüüp Klassifikaator Kiirabibrigaadi tüüp
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kiirabibrigaadi tüübi määramise aluseks on brigaadi juhtiva liikme tase.
MTK_Kiirabieelselt ABC võtetega alustanud isik Klassifikaator Kiirabieelselt ABC võtetega alustanud isik
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kiirabieelselt esmaste elustamisvõtetega alustanud isikute loetelu.
MTK_Kiirabieelselt rakendatud ABC võtted Klassifikaator Kiirabieelselt rakendatud ABC võtted
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Esmaste elustamisvõtete loetelu.
MTK_Kiirabikaardi grupeeringu alus Klassifikaator Kiirabikaardi grupeeringu alus
e-Kiirabikaardi sektsiooni grupeeringu alus on koostatud vastavalt HL7 BATTERY soovitustele. Teatud sektsioonide kosseisud on kohustuslik täitmiseks kõik loetletud elemendid, aga mõned ühtlase struktuuriga osad saab selle klassifikaatori abil jätta dünaamiliseks.
MTK_Kiirabikaardi protseduuride sektsioonid Klassifikaator Kiirabikaardi protseduuride sektsioonid
e-Kiirabikaardi sektsiooni grupeeringu alus on koostatud vastavalt HL7 BATTERY soovitustele. Teatud sektsioonide kosseisud on kohustuslik täitmiseks kõik loetletud elemendid, aga mõned ühtlase struktuuriga osad saab selle klassifikaatori abil jätta dünaamiliseks.
MTK_Kiirabikutse prioriteet Klassifikaator Kiirabikutse prioriteet
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kiirabikutse prioriteet ehk abiandmise vajaduse kiirus.
MTK_Kliinilise surma eeldatav põhjus Klassifikaator Kliinilise surma eeldatav põhjus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse kliinilise surma põhjuse määramiseks.
MTK_Kliinilise surma tekke tunnistamine Klassifikaator Kliinilise surma tekke tunnistamine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. VKliinilise surma tekke tunnistajate olemasolu.
MTK_Konsultatsiooni allikas Klassifikaator Konsultatsiooni allikas
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Võimalikud konsultatsiooni allikad, kellelt kiirabibrigaad küsib nõu ja abi.
MTK_Kopsu auskultatoorne leid Klassifikaator Kopsu auskultatoorne leid
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse kopsu leiu kirjeldamisel.
MTK_Kopsude mehaanilise ventilatsiooni meetod Klassifikaator Kopsude mehaanilise ventilatsiooni meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu kopsude mehaanilisel ventilatsioonil kasutatavatest meditsiiniseadmetest.
MTK_Kõhu katsumisleid Klassifikaator Kõhu katsumisleid
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loend kõhu katsumisleiu kirjeldamiseks patsiendi terviseseisundi hindamisel.
MTK_Kõritoru suurus Klassifikaator Kõritoru suurus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu intubatsioonitoru suurustest.
MTK_Köharefleksi olemasolu elustamisjärgselt Klassifikaator Köharefleksi olemasolu elustamisjärgselt
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse elustamisjärgse seisundi hindamisel.
MTK_Lahase liik Klassifikaator Lahase liik
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu erakorralises meditsiinis lahastamisel kasutatavatest abivahenditest.
MTK_Liiklusõnnetuses osalenud liiklusvahendid Klassifikaator Liiklusõnnetuses osalenud liiklusvahendid
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse liiklusõnnetusest tekkinud trauma kirjeldamisel.
MTK_Lisajõu appikutsumine Klassifikaator Lisajõu appikutsumine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu kiirabibrigaadi võimalikest abistavatest teenistustest.
MTK_Loputuseks kasutatud vedelik Klassifikaator Loputuseks kasutatud vedelik
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu maoloputusel kasutatavatest vedelikest.
MTK_Luunõela paigaldamise koht Klassifikaator Luunõela paigaldamise koht
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu lokatsioonidest patsiendi kehal kuhu on võimalik paigaldada luunõel.
MTK_Maoloputuse meetod Klassifikaator Maoloputuse meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu meetoditest, mida kasutatakse maoloputusel.
MTK_Maosondi paigaldamise meetod Klassifikaator Maosondi paigaldamise meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu maosondi paigaldamise meetoditest.
MTK_Meningeaalärritusnähud Klassifikaator Meningeaalärritusnähud
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu võimalikest meningeaalärritusnähu leidudest.
MTK_Motoorne defitsiit Klassifikaator Motoorne defitsiit
Mobiilse töökoha kiirabikaart.Loetelu võimalikest motoorsele defitsiidile viitavatest objektiivsetest leidudest.
MTK_Motoorne vastus Klassifikaator Motoorne vastus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu patsiendi neuroloogilisel hindamisel saadud motoorse vastuse kirjeldustest.
MTK_Muu kraniaalnärvi kahjustus Klassifikaator Muu kraniaalnärvi kahjustus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu võimalikust kraniaalnärvi kahjustusele viitavast objektiivsest leiust.
MTK_Mürgistuse laad Klassifikaator Mürgistuse laad
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu põhjustest või asjaoludest mille tagajärjel mürgistus tekkis.
MTK_Mürgistuse toimumise koht Klassifikaator Mürgistuse toimumise koht
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu asukohtadest kus patsient viibis mürgistuse toimumise hetkel.
MTK_Mürgistust põhjustav aine Klassifikaator Mürgistust põhjustav aine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu võimalikest patsiendi mürgistuse põhjuseks olevatest ainetest.
MTK_Naha niiskus Klassifikaator Naha niiskus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Võimalikud patsiendi naha niiskuse näitajad.
MTK_Naha temperatuur Klassifikaator Naha temperatuur
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Võimalikud patsiendi naha temperatuuri näitajad.
MTK_Naha värvus Klassifikaator Naha värvus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Võimalikud patsiendi naha värvust kirjeldavad näitajad.
MTK_Nakkusohu_saastumisohu olemus Klassifikaator Nakkusohu/saastumisohu olemus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu nakkus- või saastumisohtu põhjustavatest ainetüüpidest.
MTK_Neuroloogiline koldeleid Klassifikaator Neuroloogiline koldeleid
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse neuroloogilise koldeleiu olemasolu hindamisel.
MTK_Ninaverejooksu tamponaadi meetod Klassifikaator Ninaverejooksu tamponaadi meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu ninaverejooksu tamponaadi meetoditest.
MTK_Ninaverejooksu tamponaadiks kasutatud vahendid Klassifikaator Ninaverejooksu tamponaadiks kasutatud vahendid
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu erakorralises meditsiinis ninaverejooksu tamponaadiks kasutatavatest abivahenditest.
MTK_Omahingamine vahetult enne elustamisvõtete rakendamist Klassifikaator Omahingamine vahetult enne elustamisvõtete rakendamist
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse enne elustamisvõtteid patsiendi seisundi hindamisel omahingamise olemasolu kirjeldamiseks.
MTK_Palpeeritav pulss Klassifikaator Palpeeritav pulss
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse patsiendi seisundi hindamisel pulsi kirjeldamiseks.
MTK_Patsiendi asukoht Klassifikaator Patsiendi asukoht
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse patsiendi asukoha kirjeldamiseks abi andmise hetkel.
MTK_Patsiendi haiglasse vastu võtnud osakonna tase Klassifikaator Patsiendi haiglasse vastu võtnud osakonna tase
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse erakorralise patsiendi haiglasse toimetamisel vastu võtnud osakonna kirjeldamiseks.
MTK_Patsiendi identifitseeritus Klassifikaator Patsiendi identifitseeritus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Patsiendi identifitseerimise aluseid kirjeldav loetelu.
MTK_Patsiendi kesknärvisüsteemi seisund Glasgow-Pittsburghi hindamisskaala järgi Klassifikaator Patsiendi kesknärvisüsteemi seisund Glasgow-Pittsburghi hindamisskaala järgi
Mobiilse töökoha kiirabikaart.Kasutatakse patsiendi kesknärvisüsteemi seisundi hindamiseks.
MTK_Patsiendi vanuse täpsus Klassifikaator Patsiendi vanuse täpsus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Hinnang patsiendi vanuse täpsusele.
MTK_Perearsti olemasolu Klassifikaator Perearsti olemasolu
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Tunnus selle kohta, kas patsiendil on perearst olemas või puudub.
Valitakse vastus, mis näitab kas patsiendil on olemas perearst või patsient ei tea kuuluvust perearsti nimistusse.
Igal kindlustatud patsiendil on perearst, kelle ta on ise valinud või kelle on talle määranud maavanem.
MTK_Peristaltika Klassifikaator Peristaltika
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse peristaltika kirjeldamiseks patsiendi terviseseisundi hindamisel.
MTK_Pleuradreneeni suurus Klassifikaator Pleuradreneeni suurus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu pleuradreeni suurustest.
MTK_Pleuraõõne dreneerimise meetod Klassifikaator Pleuraõõne dreneerimise meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu pleuraõõne dreneerimiseks kasutusel olevatest meetoditest.
MTK_Pulsi regulaarsus Klassifikaator Pulsi regulaarsus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu pulsi regulaarsuse kirjeldamiseks patsiendi seisundi hindamisel.
MTK_Pupilli suurus Klassifikaator Pupilli suurus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu kirjeldustest, mida kasutatakse pupillide suuruse hindamisel.
MTK_Pupilli valgusreaktsioon Klassifikaator Pupilli valgusreaktsioon
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse patsiendi neuroloogilise seisundi hindamisel pupillide valgusreaktsiooni määramiseks.
MTK_Pupillidiferents Klassifikaator Pupillidiferents
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse pupillide võrdsuse ehk pupillidifferentsi hindamisel.
MTK_Põie kateteriseerimistee Klassifikaator Põie kateteriseerimistee
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu võimalikest kateteriseerimisteedest.
MTK_Põiekateetri liik Klassifikaator Põiekateetri liik
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Põiekateetrite loetelu vastavalt perioodi pikkusele milliseks kateeter paigaldatakse.
MTK_Ravimi kontsentratsiooni mõõtühik Klassifikaator Ravimi kontsentratsiooni mõõtühik
Massi- ning mahuühikud, mida kasutatakse ravimi toimeaine hulga ühiku määramisel KMT-s juhul, kui manustatud ravim ei kuulu kiirabi ravimite loetellu.
MTK_Ravimi manustamisviis Klassifikaator Ravimi manustamisviis
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu ravimi manustamisviisidest ning ravimi manustamiseks kasutatavatest vahenditest ja seadmetest.
MTK_Ravimlahuse kontsentratsiooni mõõtühik Klassifikaator Ravimlahuse kontsentratsiooni mõõtühik
Massi- ning mahuühikud, mida kasutatakse ravimlahuse korral ravimi toimeaine hulga määramisel.
MTK_Silmade avamine Klassifikaator Silmade avamine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse patsiendi neuroloogilisel hindamisel
MTK_Suure põletuspinna katmisvahend Klassifikaator Suure põletuspinna katmisvahend
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu vahenditest mida kasutatakse erakorralises meditsiinis põletuspinna katmisel.
MTK_Sõnaline kontakt Klassifikaator Sõnaline kontakt
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse patsiendi neuroloogilise seisundi hindamisel.
MTK_Südamemassaaži liik Klassifikaator Südamemassaaži liik
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Südamemassaažil kasutatavate meetodite/vahendite loetelu.
MTK_Südamerütmi regulaarsus Klassifikaator Südamerütmi regulaarsus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse patsiendi seisundi hindamisel südamerütmi regulaarsuse kirjeldamiseks.
MTK_Südametegevuse käivitaja Klassifikaator Südametegevuse käivitaja
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Südameseiskuse korral südametegevuse käivitamiseks kasutatavate protseduuride ja ravimite loetelu.
MTK_Takistavad tegurid kiirabi ajaliseks kulgemiseks Klassifikaator Takistavad tegurid kiirabi ajaliseks kulgemiseks
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kiirabiteenuse osutamist takistada võivad tegurid, mis võivad olla seotud ohutuse või tehnilise probleemiga.
MTK_Teadvuse seisund Klassifikaator Teadvuse seisund
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu patsiendi teadvust kirjeldavatest seisunditest.
MTK_Teadvusekaotuse esinemine Klassifikaator Teadvusekaotuse esinemine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse patsiendi teadvusekaotuse olemasolu kirjeldamisel.
MTK_Teadvusseisund vahetult enne elustamisvõtete rakendamist Klassifikaator Teadvusseisund vahetult enne elustamisvõtete rakendamist
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse patsiendi neuroloogilise seisundi hindamisel teadvusseisundi kirjeldamiseks.
MTK_Temperatuuri mõõtmise koht Klassifikaator Temperatuuri mõõtmise koht
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu temperatuuri mõõtmise võimalikest kehapiirkondadest ehk mõõtmiskohtadest.
MTK_Transpordi viis autost haiglasse Klassifikaator Transpordi viis autost haiglasse
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse autost haiglasse transpordil patsiendi asendi või transpordiks kasutatud vahendi kirjeldamiseks.
MTK_Transpordi viis sündmuskohalt autosse Klassifikaator Transpordi viis sündmuskohalt autosse
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse sündmuskohalt autosse transpordil patsiendi asendi või transpordiks kasutatud vahendi kirjeldamiseks.
MTK_Trauma liik Klassifikaator Trauma liik
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu traumat põhjustavatest olukordadest.
MTK_Trauma mehhanism Klassifikaator Trauma mehhanism
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse vigastuse/trauma põhjuse kirjeldamisel.
MTK_Trauma toimumise koht Klassifikaator Trauma toimumise koht
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu patsiendi võimalikest asukohtadest trauma tekkimise hetkel.
MTK_Tundlikkushäire piir Klassifikaator Tundlikkushäire piir
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse patsiendi neuroloogilise staatuse hindamisel, neuroloogilise kahjustuse ulatuse kirjeldamiseks.
MTK_Täiendava kiirabi transpordivahendi kasutamine Klassifikaator Täiendava kiirabi transpordivahendi kasutamine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu transpordivahenditest, mida kasutatakse erakorralise patsiendi transpordil lisaks kiirabiautole.
MTK_Valu visuaalne analoogskaala (VAS) Klassifikaator Valu visuaalne analoogskaala (VAS)
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse valu tugevuse hindamiseks patsiendi terviseseisundi kirjeldamisel.
MTK_Veeni kanüleerimise koht Klassifikaator Veeni kanüleerimise koht
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu lokalisatsioonidest patsiendi kehal kuhu on võimalik paigaldada veenikanüül.
MTK_Veenikanüüli suurus Klassifikaator Veenikanüüli suurus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Veenikanüülide suuruste (numbrite) loend.
MTK_Verejooksu peatamine Klassifikaator Verejooksu peatamine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu verejooksu peatamise meetodidest või vahenditest erakorralises meditsiinis.
MTK_Vigastatud isiku roll Klassifikaator Vigastatud isiku roll
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse liiklusõnnetusest põhjustatud trauma korral.
MTK_Vigastuse kirjeldus Klassifikaator Vigastuse kirjeldus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu võimalikest vigastustest. Kasutatakse trauma kirjeldamisel.
MTK_Vigastuse piirkond Klassifikaator Vigastuse piirkond
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu inimese kehapiirkondadest.
MTK_Võimalikud teadvust mõjutavad välisfaktorid Klassifikaator Võimalikud teadvust mõjutavad välisfaktorid
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu teadvuse seisundit mõjutada võivatest teguritest/ainetest.
MTK_Võõrkeha_eemaldamine Klassifikaator Võõrkeha eemaldamine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu kehapiirkondadest mida kasutatakse esmaabi andmise käigus võõrkeha eemaldamise kirjeldamisel.
Mask CodeSystem Klassifikaator Mask CodeSystem
Digiloo XML sõnumis <maskableAct>.<code> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Materjal Klassifikaator Materjal
Kasutatakse õendusabiteenuse dokumentidel ning võimaldab täpsustada invasiivse vahendi materjali.
Materjali tüüp Klassifikaator Materjali tüüp
HR. Juuretäidise või kinnituse materjali määramiseks kasutatav loend.
Menarche Klassifikaator Menarche
menarche (menstruatsiooni algus)
Menopausaalne staatus Klassifikaator Menopausaalne staatus
E-labori projekti loend. Kasutatakse laboritest analüüside tellimisel (hetkel väljaspool tervise infosüsteemi).
Menstruaaltsükli faas Klassifikaator Menstruaaltsükli faas
E-labori projekti loend. Kasutatakse laboritest analüüside tellimisel (hetkel väljaspool tervise infosüsteemi).
Menstruatsioon Klassifikaator Menstruatsioon
DL - lapse arengulugu. Tanneri skaala - tüdrukute areng - menstruatsioon.
Mikrobioloogilise uuringu vastus Klassifikaator Mikrobioloogilise uuringu vastus
Haigustekitajate ehk mikroobide loend, mida kasutatakse mikrobioloogia ja molekulaardiagnostika uuringute tulemuse kirjeldamisel.
Mikroobi kogus Klassifikaator Mikroobi kogus
Mikroobide kogused uuringumaterjalis, tuvastatuna külvimeetodil
Mitmikute sünnijärjekord Klassifikaator Mitmikute sünnijärjekord
DL - sünniepikriis. Mitmikute sünnijärjekord.
Mitteerakorralise transporditellimuse logistika Klassifikaator Mitteerakorralise transporditellimuse logistika
Kiirabi transporditellimuse sõnumi koostamisel kiirabiauto maršruudi sihtkohtade aadressite ja, väljumise/saabumise hetkete määramiseks
Kiirabiauto transporditellimusel fikseeritakse : alguskoha aadress; sihtpunkti aadress; kiirabibaasi saabumise hetk; kiirabibaasist väljumise hetk
Mootorsõidukijuhi meditsiinilised piirangud Klassifikaator Mootorsõidukijuhi meditsiinilised piirangud
eTõendi projekti loend, käsitleb Mootorsõidukijuhi meditsiinilised piirangud.
On loetletud juhilubadele lahtrisse 12. "lisateave/piirang(ud)" kantavad koodid,
mida arst määrab tervisetõendi otsusega (jah, piirangutega).
Muu oluline info Klassifikaator Muu oluline info
Olulised kirurgilised protseduurid NCSP koodide alusel (kardiostimulaatori paigaldus- FPE, FPF, FPG; suurte liigeste endoproteesimine - NFB, NFC, NGB, NGC, NBB, NBC; kohleaarimplantatsioon - DFE),
mis on seotud aparaatide implanteerimisega. Koostatud vastavalt dokumendile http://www.e-tervis.ee/images/stories/dokumendid/digihaigusloo teatis.doc
NCSP Klassifikaator NCSP
NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsioon versioon 1.6
Naba seisund lahkumisel Klassifikaator Naba seisund lahkumisel
DL - sünniepikriis. Haiglast väljakirjutamise hetkel vastsündinu naba seisundi kirjeldused.
Nakkushaiguskahtluste nimekiri RHK-10 järgi Klassifikaator Nakkushaiguskahtluste nimekiri RHK-10 järgi
NAKIS. Nakkushaiguste nimekiri RHK-10 järgi, mille puhul peab koostama Nakkushaige kahtluse teatise
Nakkushaiguste nimekiri RHK-10 järgi Klassifikaator Nakkushaiguste nimekiri RHK-10 järgi
NAKIS. Nakkushaiguste nimekiri RHK-10 järgi, mille puhul peab koostama Nakkushaige teatise
Neelamistüüp Klassifikaator Neelamistüüp
märgitakse patsiendi neelamistüüp: 1- normaalne; 2 - on keel hammaste vahel.
Näo ala- ja keskosa kõrguste suhe Klassifikaator Näo ala- ja keskosa kõrguste suhe
valitakse vastav hinnang patsiendi näo ala- ja keskosa suhe hinnangutest: 1 - normaalne; 2- lühenenud; 3 - pikenenud.
Näo asümmeetria Klassifikaator Näo asümmeetria
HR. Asümmeetria - ühise telje või tasapinna eri pooltel asuvate osade erinevus, eriti vasaku ja parema poole erinevus;valitakse vastav näo asümmeetria leid.
Nõustamise liik Klassifikaator Nõustamise liik
Nõustamise liigid, mis on kasutusel lapse tervisekontrolli kaardil
Nõustamise vanusegrupp Klassifikaator Nõustamise vanusegrupp
nõustamise vanusegrupp - kui vanusegrupp on määratud, siis läheb vastav nõustamise teema lapse tervisekontrollikaardile vastavasse vanusegruppi
Observation liik Klassifikaator Observation liik
CDA dokumendis <Observation><code> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Ohutusmeetme tüüp Klassifikaator Ohutusmeetme tüüp
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab täpsustada teenuse käigus kasutatud ohutusmeetme tüüpi.
Olulised kirurgilised protseduurid Klassifikaator Olulised kirurgilised protseduurid
Olulised kirurgilised protseduurid NCSP koodide alusel (aorto-koronaarsed šunteerimised - FN, kardiostimulaatori paigaldus FPE, FPF, FPG, südame ja kopsude transplantatsioon FQ, neerutransplantatsioon KAS, maksatransplantatsioon JJC, suurte liigeste endoproteesimine NFB, NFC, NGB, NGC, NBB, NBC, kohleaarimplantatsioon DFE).
Koostatud vastavalt dokumendile http://www.e-tervis.ee/images/stories/dokumendid/digihaigusloo teatis.doc
Olulised kroonilised haigused Klassifikaator Olulised kroonilised haigused
Aegkriitiliste andmete teatises kajastatud olulised kroonilised haigused (diabeet (E10-E14), epilepsia (G40), hüpertoonia (I10-I15),
äge ja korduv müokardiinfarkt (I21-I22), krooniline neerupuudulikkus (N18) ja krooniline makspuudulikkus (K72), bronhi ja kopsu pahaloomuline kasvaja (C34), astma (J45-J46), hemofiilia (D65-D67),
skisofrenia (F20), psühhoaktiivseteainete tarbimisest tingitud psüühika – ja käitumishäire (F10-F19)
Organisatsiooni liik Klassifikaator Organisatsiooni liik
Digiloo sõnumites <Organization><interpretationCode> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Organsiirdamise ooteleht Klassifikaator Organsiirdamise ooteleht
E-labori projekti loend. Kasutatakse laboritest analüüside tellimisel (hetkel väljaspool tervise infosüsteemi).
Ortodontilise ravi motivatsioon Klassifikaator Ortodontilise ravi motivatsioon
põhimõiste: patsiendi ootus ortodontilisest ravist;valitakse vastavalt kas: 1 - patsient soovib ravi; 2 - patsient kahtleb ravis; 3 - patsient ei soovi ravi;
Ortodontilise või hambaravi lõpetamise põhjus Klassifikaator Ortodontilise või hambaravi lõpetamise põhjus
HR. Määratakse ravi lõpetamise põhjus vastava hambaravijuhtumi lõpetamise korral.
Osaluse liik Klassifikaator Osaluse liik
Digiloo XML sõnumites <Guardian><code> või <AssosiatedEntity><code> elementides vastavalt standardis määratud reeglitele
Otsuse tüüp Klassifikaator Otsuse tüüp
Digiloo XML sõnumis <Observation><interpretationCode> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Pahaloomulise kasvaja levik TNM järgi Klassifikaator Pahaloomulise kasvaja levik TNM järgi
Loendit kasutatakse pahaloomulise kasjava leviku hindamiseks TNM klassifikatsiooni alusel
Pahaloomulise kasvaja staadium Klassifikaator Pahaloomulise kasvaja staadium
Pahaloomulise kasvaja staadium annab hinnangu kasvaja levikule TNM klassifikatsiooni alusel
Parenteraalse nakatumise viis Klassifikaator Parenteraalse nakatumise viis
NAKIS. võimalikud parenteraalse nakatumise viisid: hemofiiliahaige nakatumine verekomponentide ülekande kaudu; meditsiiniline protseduur, mille käigus katkes kudede terviklikkus; vere/verekomponentide/plasma ülekanne (va hemofiiliahaige); ühise süstimisvarustuse/süsteaine kasutus; muu - täpsustada
Patomorfoloogiline lõppdiagnoos Klassifikaator Patomorfoloogiline lõppdiagnoos
Patomorfoloogiliste diagnooside loetelu, mis kinnitatakse patoloogi poolt histoloogilise ja/või tsütoloogilise uuringu tulemusena.
Patsiendi eestkostja ja usaldusisiku konfidentsiaalsus Klassifikaator Patsiendi eestkostja ja usaldusisiku konfidentsiaalsus
Digiloo dokumendi edastamise sõnumis metaandmetes <confidentialityCode><translation> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Patsiendi kontaktisikute liigid Klassifikaator Patsiendi kontaktisikute liigid
DL - patsiendi üldandmed.
Patsiendi pöördumise viis Klassifikaator Patsiendi pöördumise viis
DL – epikriisid. Patsiendi pöördumise viis (kiirabiga, tuli ise, saatekirjaga, politseiga ja võrdsustatud asutus, muu; muu puhul tekstiline täpsustus) Tervishoiuteenuse osutaja poole.
Patsiendi seisund haiglast väljakirjutamisel Klassifikaator Patsiendi seisund haiglast väljakirjutamisel
DL - epikriisid(statsionaarse haigusloo puhul). Patsiendi seisund haiglast väljakirjutamisel.
Patsiendi staatus Klassifikaator Patsiendi staatus
E-labori projekti loend. Kasutatakse laboritest analüüside tellimisel (hetkel väljaspool tervise infosüsteemi).
Patsiendi üldandmete allikas Klassifikaator Patsiendi üldandmete allikas
Digiloo XML sõnumites <AssignedEntity><id> või <DataSource><value> elementides vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Pensioni liik Klassifikaator Pensioni liik
Patsiendi võimalikud pensioni liigid vastavalt kehtivale seadusandlusele on järgmised: 1 - vanaduspension, 2 - töövõimetuspension, 3 - toitjakaotuspension; 4 - rahvapension.
Pere olukord Klassifikaator Pere olukord
pere olukord - lapse pere olukord tervisekontrolli kaardil
Perinataalsurm Klassifikaator Perinataalsurm
DL - arstlik surmateatis. Perinataalsurma jaotus - antenataalne, intranataalne, varajane neonataalsurm, surm saabus teadmata ajal.
Perinataalsurma saabumise aeg Klassifikaator Perinataalsurma saabumise aeg
Perinataalsurma saabumise aja loendit kasutatakse surma dokumentidel surma saabumise aja ja sünnituse seose märkmiseks.
Personaalse seose liik Klassifikaator Personaalse seose liik
Digiloo nõusolekute registris ja Digiloo XML sõnumites <PersonalRelationship><code> ja <DataSource><value> elementides vastavalt Digiloo standardis määratud reeglitele
Piiriülesest andmevahetusest välja jäävad ATC koodid Klassifikaator Piiriülesest andmevahetusest välja jäävad ATC koodid
ATC koodid seoses anaboolsete steroididega, mille puhul rakendub piirang ning ei ole võimalik piiriüleselt digiretsepti välja osta.
Pildiviida alamtüüp Klassifikaator Pildiviida alamtüüp
Digipildi ligipääsunumbri struktuuri osa - modaliteedi tähistus.
Planeeritav operatsioon Klassifikaator Planeeritav operatsioon
Kasutatakse haiglaravi saatekirjal ning võimaldab täpsustada planeeritava ravijärjekorra operatsiooni. Põhineb SNOMED CT-l.
Poliisi liik Klassifikaator Poliisi liik
Digiloo XML sõnumis <PolicyOrAccount><code> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Polüübi eemaldamise täielikkus Klassifikaator Polüübi eemaldamise täielikkus
Loendit kasutatakse koloskoopia uuringu dokumenteerimisel, kui uuringu leiuks oli polüüp, kus loendi abil dokumenteeritakse, kas polüüp eemaldati ja kui eemaldati, siis kas osaliselt või täielikult.
Polüübi koe hinnang Klassifikaator Polüübi koe hinnang
Loendit kasutatakse koloskoopia uuringu dokumenteerimisel, kui uuringu leiuks oli polüüp, kus loendi abil antakse polüübi koele hinnang.
Polüübi kuju Klassifikaator Polüübi kuju
Loendit kasutatakse koloskoopia uuringu dokumenteerimise käigus, kui uuringu leiuks oli polüüb, kus loendist valitakse polüübi kuju kirjeldav väärtus.
Potirežiim Klassifikaator Potirežiim
Tervise kontrollikaart arengu teatis - potirežiim
Proovimaterjali adekvaatsus Klassifikaator Proovimaterjali adekvaatsus
e-Labori projekti loend. Kasutatakse proovimaterjali labori nõuetele vastavuse kirjeldamiseks.
Proovimaterjali tüüp meditsiinilaborites Klassifikaator Proovimaterjali tüüp meditsiinilaborites
Meditsiinilaboris analüüsitavate ainete, proovide ja materjalide loetelu.
Proovimaterjali uuringu paige Klassifikaator Proovimaterjali uuringu paige
e-Labori projekti loend. Uuringu paikmete loetelu laboratoorsete ja patoloogiliste uuringute korral.
Proovinõu tüüp Klassifikaator Proovinõu tüüp
e-Labori projekti loend. Kasutatakse labori ja patoloogia erialal, proovinõu tüübi kirjeldamisel.
Proovivõtu aeg Klassifikaator Proovivõtu aeg
E-labori projekti loend. Kasutatakse laboritest analüüside tellimisel (hetkel väljaspool tervise infosüsteemi).
Protseduuri tüüp Klassifikaator Protseduuri tüüp
Digiloo XML sõnumis vastavalt Digiloo standardis määratud reeglitele
Psühhosotsiaalne taust ja areng Klassifikaator Psühhosotsiaalne taust ja areng
Lapse psühhosotsiaalne taust ja areng tervisekontrolli kaardil
Pubitaalkarvastik Klassifikaator Pubitaalkarvastik
DL - lapse arengulugu. Tanneri skaala poiste ja tüdrukute areng - pubitaalkarvastik.
Puude raskusaste Klassifikaator Puude raskusaste
Puude raskusastmed on: keskmine puue; raske puue; sügav puue;
Päringu staatus Klassifikaator Päringu staatus
Digiloo päringu ja päringu vastuste XML sõnumites <QueryByParameter><statusCode> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Päringu vastuse kood Klassifikaator Päringu vastuse kood
Digiloo XML päringu vastuste sõnumites <QueryAck><queryResponseCode> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Pöördumise plaanilisus_erakorralisus Klassifikaator Pöördumise plaanilisus_erakorralisus
DL - epikriisid. Patsiendi pöördumine Tervishoiuteenuse osutaja poole plaaniliselt, vältimatult või erakorraliselt.
RHK-10 Klassifikaator RHK-10
RHK-10 on rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistiline klassifikatsioon, mille sisu haldaja on Sotsiaalministeerium. Täiendus- ja muudatusettepanekud edastada info@sm.ee.
RTK Klassifikaator Riikide ja territooriumide klassifikaator
Riikide ja territooriumide klassifikaator on välja töötatud rahvusvahelise standardi ISO 3166 alusel. Klassifikaatoris on toodud riikide ja territooriumide eestikeelsed nimetused tähestikulises järjestuses. Igale riigile ja territooriumile on omistatud kahe- ja kolmekohalised tähtkoodid ning kolmekohaline numberkood. Selgitustes on esitatud geograafiliselt lahus seisvate alade loend; sinna on lisatud ka maanimede koostisosade nimesid.
Radioloogiline meetod Klassifikaator Radioloogiline meetod
radioloogiline meetod on seotud kehapaikme koodistikuga (1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.80) ja radioloogiliste uuringute loeteluga (uuringukood) (1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.82) on koostatud uuringu tellimiseks
Radioloogiline staatus Klassifikaator Radioloogiline staatus
HR. Radioloogilise staatuse määramise teostamist hindamise loend.
Radioloogiline uuring Klassifikaator Radioloogiline uuring
Radioloogiliste uuringute loetelu kasutatakse patsiendile teostatud radioloogiliste uuringute ja protseduuride alternatiivkoodi ja nimetuse kajastamiseks elektroonilistel meditsiinidokumentidel (ambulatoorne epikriis, statsionaarne epikriis, vastus saatekirjale)
Radioloogilise uuringu liik Klassifikaator Radioloogilise uuringu liik
Klassifikaatori alusel määratletakse, missugust liiki radioloogilist uuringut või protseduuri patsiendile teostati
Radioloogilise uuringu tulemus Klassifikaator Radioloogilise uuringu tulemus
Radioloogilise uuringu tulemuste kirjelduste loetelu.
Rahvused Klassifikaator Rahvused
Rahvuste loetelu. Kasutatakse Digitaalse terviseloo meditsiinidokumentide koostamisel patsiendi üldandmetes.
Ravikindlustuse omadus Klassifikaator Ravikindlustuse omadus
Eesti haigekassa poolt kehtestatud ravikindlustuse tekke omadused, kus on 1 - töötajana kindlustatud, 2 - vanaduspensionärina kindlustatud, 3 - töövõimetuspensionärina kindlustatud.
Ravil viibimine (Encounter) Klassifikaator Ravil viibimine (Encounter)
Digiloo XML sõnumis <Encounter><code> elemendis vastavalt Digiloo standardis määratud reeglitele
Ravimi andmete tüüp Klassifikaator Ravimi andmete tüüp
Digiloo XML sõnumis <substanceAdmistration><code> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Ravimvormid Klassifikaator Ravimvormid
Tervise infosüsteemi dokumentide ja digitaalse retsepti koostamisel arsti poolt valitav ordineeritava ravimi tunnus.
Relvaloa meditsiinilised piirangud Klassifikaator Relvaloa meditsiinilised piirangud
eTõendi proekti loend, käsitleb Relvaloa saamise meditsiinilised piirangud.
Residuaaltuumor Klassifikaator Residuaaltuumor
Residuaaltuumori olemasolu väärtus näitab ravi järgselt allesjäänud kasvajamassi olemasolu
Resistentsuse ja virulentsuse mehhanismid Klassifikaator Resistentsuse ja virulentsuse mehhanismid
Mikroobide omadused nagu antimikroobikumi vastased resistentsusmehhanismid ja virulentsusfaktorid
Retensiooni aparaadi tüüp Klassifikaator Retensiooni aparaadi tüüp
valitakse vastavalt Retensiooni aparaadi tüüp, kui ta on paigaldatud patsiendile; 1 - püsiv retensiooni aparaat; 2 - eemaldatav retensiooni aparaat;
RhD kuuluvus Klassifikaator RhD kuuluvus
RhD kuuluvuse määrab D antigeeni olemasolu patsiendi erütrotsüütidel- kui esineb, on patsient RhD positiivne, kui puudub, on RhD negatiivne.

29.03.2019 muudetud klassifikaatori nimetust: Reesusvererühmad-> RhD kuuluvus
Rinnad Klassifikaator Rinnad
DL - lapse arengulugu. Tanneri skaala - tüdrukute areng - rinnad.
Rinnanäärme histoloogia tulemus Klassifikaator Rinnanäärme histoloogia tulemus
e-Labori projekti loend. Rinnanäärme histoloogilise uuringu tulemuste kirjelduste loetelu.
Rinnapiima söötmise viisid Klassifikaator Rinnapiima söötmise viisid
DL - lapse arengulugu. Rinnapiima söötmise viisid.
Ruumipuudus või ruumi ülejääk hambakaares Klassifikaator Ruumipuudus või ruumi ülejääk hambakaares
Ruumipuuduse või ruumi ülejäägi hinnangud patsiendi hambakaares; hambakaare ruumi puuduse või ülejäägi hinnangud: 1 - väike (< 3mm); 2 - keskmine (3-5mm); 3 - suur (> 8mm)
ST_eesnääre Klassifikaator ST_eesnääre
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- eesnäärme pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_emakakael Klassifikaator ST_emakakael
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- emakakaela pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_emakakeha Klassifikaator ST_emakakeha
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- emakakeha pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_huul_suuõõs Klassifikaator ST_huul_suuõõs
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- huule ja suuõõne pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_häbe Klassifikaator ST_häbe
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- häbeme pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_kilpnääre, papillaarne või follikulaarne 45 aastasel või vanemal ja medullaarne vähk Klassifikaator ST_kilpnääre, papillaarne või follikulaarne 45 aastasel või vanemal ja medullaarne vähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kilpnäärme papillaarse või
follikulaarse ja medullaarse vähkkasvaja staadiumid (45 aastasel või vanemal
isikul).
ST_kilpnääre, papillaarne või follikulaarne alla 45 aastasel Klassifikaator ST_kilpnääre, papillaarne või follikulaarne alla 45 aastasel
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kilpnäärme papillaarse või
follikulaarse vähkkasvaja staadiumid (alla 45 aastasel isikul).
ST_kilpnääre-anaplastiline vähk Klassifikaator ST_kilpnääre-anaplastiline vähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kilpnäärme anaplastiline vähkkasvaja
staadiumid.
ST_kliiniline naha melanoom Klassifikaator ST_kliiniline naha melanoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- naha pahaloomulise pingmentkasvaja
(melanoomi)kliinilised staadiumid.
ST_kops Klassifikaator ST_kops
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kopsu pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_kusepõis Klassifikaator ST_kusepõis
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kusepõie pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_kusiti Klassifikaator ST_kusiti
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kusiti pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_käär- ja pärasool Klassifikaator ST_käär- ja pärasool
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- käär- ja pärasoole pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_kõhunääre Klassifikaator ST_kõhunääre
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kõhunäärme pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_kõri Klassifikaator ST_kõri
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kõri pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_luu Klassifikaator ST_luu
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- luu pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_lümfikoe kasvajad Klassifikaator ST_lümfikoe kasvajad
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- lümfikoe pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_magu Klassifikaator ST_magu
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- mao pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_maks Klassifikaator ST_maks
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- maksa pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_maksa-kõhunäärme ampull Klassifikaator ST_maksa-kõhunäärme ampull
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- maksa-kõhunäärme ampulli kasvaja
staadiumid.
ST_munajuha Klassifikaator ST_munajuha
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- munajuha pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_munand Klassifikaator ST_munand
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- munandi pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_munasari Klassifikaator ST_munasari
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- munasarja pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_nahavähk Klassifikaator ST_nahavähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- nahavähi staadiumid.
ST_neel-ninaneel Klassifikaator ST_neel-ninaneel
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neelu-ninaneelu pahaloomulise
kasvaja staadiumid.
ST_neel-suuneel, hüpofaarünks Klassifikaator ST_neel-suuneel, hüpofaarünks
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neelu-suuneelu ja
hüpofaarünksi pahaaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_neer Klassifikaator ST_neer
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neeru pahaloomulise kasvaja
staadiumid.
ST_neeruvaagen ja kusejuha Klassifikaator ST_neeruvaagen ja kusejuha
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neeruvaagna ja kusejuha
pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_ninakõrvalurked Klassifikaator ST_ninakõrvalurked
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- ninakõrvalurke pahaloomulise
kasvaja staadiumid.
ST_patoloogiline naha melanoom Klassifikaator ST_patoloogiline naha melanoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- naha pahaloomulise kasvaja (melanoomi)
patoloogilised staadiumid.
ST_peensool Klassifikaator ST_peensool
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- peensoole pahaloomulise kasvaja
staadiumid.
ST_pehmed koed-sarkoom Klassifikaator ST_pehmed koed-sarkoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- pehmete kudede sarkoomi staadiumid.
ST_pleuramesotelioom Klassifikaator ST_pleuramesotelioom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- pleuramesotelioomi staadiumid.
ST_pärakukanal Klassifikaator ST_pärakukanal
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- pärakukanali pahaloomulise kasvaja
staadiumid.
ST_rind Klassifikaator ST_rind
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- rinna pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_sapiteed Klassifikaator ST_sapiteed
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- sapiteede pahaloomulise kasvaja
staadiumid.
ST_silmamunasoonkesta melanoom Klassifikaator ST_silmamunasoonkesta melanoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- silmamunasoonkesta pahaloomulise
pigmentkasvaja (melanoomi) staadiumid.
ST_suguti Klassifikaator ST_suguti
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- suguti pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_söögitoru Klassifikaator ST_söögitoru
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- söögitoru pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_süljenäärmed Klassifikaator ST_süljenäärmed
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- süljenäärme pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_trofoblastilised kasvajad Klassifikaator ST_trofoblastilised kasvajad
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- trofoblastiliste kasvajate staadiumid.
ST_tupp Klassifikaator ST_tupp
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- tupe pahaloomulise kasvaja staadiumid.
Saatekirja staatus Klassifikaator Saatekirja staatus
Saatekirja staatus, mida näidatakse kasutajale ja mida kasutatakse saatekirjade TIS-st pärimisel
Seadusliku esindaja volituse ulatus Klassifikaator Seadusliku esindaja volituse ulatus
Seadusliku esindaja volituse loendit kasutatakse surma dokumentide vaatamisõiguste määramiseks
Seksuaalsel teel nakatunu nakkusallika riskirühma kuulumine Klassifikaator Seksuaalsel teel nakatunu nakkusallika riskirühma kuulumine
NAKIS. Võimalikud seksuaalsel teel nakatunu nakkusallika riskirühmad on: hemofiiliahaige; mehega seksiv mees; prostitutsiooni kaasatu; süstiv narkomaan; muu - täpsustada
Sektsiooni kodeering Klassifikaator Sektsiooni kodeering
CDA XML sõnumis <Section>.<code> elemendis vastavalt Digiloo standardis määratud reeglitele
Soole ettevalmistus Klassifikaator Soole ettevalmistus
Koloskoopia uuringu teostamise eelselt kasutatakse soole puhastamiseks spetsiaalset lahtistit. Koloskoopia uuringu dokumenteerimisel hinnatakse soole puhtust soole sisust ehk soole ettevalmistust.
Sooletrakti leid Klassifikaator Sooletrakti leid
Kasutatakse õendusabiteenuse dokumentidel ning võimaldab märkida tuvastatud sooletrakti leide.
Sotsiaalmajanduslik seisund Klassifikaator Sotsiaalmajanduslik seisund
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - patsiendi üldandmed.
Loendis on kirjeldatud erinevad sotsiaalmajanduslikud seisundid.
Statsionaarsed ja päevaravi teenused Klassifikaator Statsionaarsed ja päevaravi teenused
Statsionaarsete ja päevaravi teenustele suunamiseks kasutatav klassifikaator.
Stigmad Klassifikaator Stigmad
Tervise kontrollikaart arengu teatis - stigmade (mikroanomaaliate) olemasolu
Sugu Klassifikaator Sugu
Patsiendi sugu
Suguhaiguste levikutee Klassifikaator Suguhaiguste levikutee
NAKIS. Võimalikud suguhaiguste levikutee on: heteroseksuaalne; homoseksuaalne; muu; teadmata.
Suitsetamisharjumused Klassifikaator Suitsetamisharjumused
Kasutatakse õendusabiteenuse dokumentidel ning võimaldab märkida patsiendi suitsetamisharjumust. Põhineb SNOMED CT-l.
Suremispaik Klassifikaator Suremispaik
Suremispaiga loendit kasutatakse surma dokumentidel, et edastada infot paiga kohta, kus isik suri.
Surma põhjuse määraja Klassifikaator Surma põhjuse määraja
Surma põhjuse määraja loendit kasutatakse surma dokumentidel, et edastada infot surma põhjuse määraja ameti kohta.
Surma põhjuse määramise alus Klassifikaator Surma põhjuse määramise alus
Surma põhjuse määramise aluse loendit kasutatakse surma dokumentidel, et edastada infot millise toimingu või dokumendi alusel surma põhjus määrati.
Surma tinginud asjaolu Klassifikaator Surma tinginud asjaolu
Surma tinginud asjaolu loendit kasutatakse surma dokumentidel, et edastada infot millise sündmuse tagajärjel surm saabus.
Söömisoskused ja toitumisharjumused Klassifikaator Söömisoskused ja toitumisharjumused
Tervise kontrollikaart arengu teatis - söömisoskused ja toitumisharjumused
Sündimiskoht Klassifikaator Sündimiskoht
DL - sünnikaart. Vastsündinu sündimiskoht.
Sündmuse liik (Act) Klassifikaator Sündmuse liik (Act)
Digiloo sõnumis <Act>.<code> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Sünnituse tulem Klassifikaator Sünnituse tulem
DL - sünnikaart. Sünnituse tulem.
Sünnituse valutustamine Klassifikaator Sünnituse valutustamine
DL - sünniepikriis. Sünnituse valutustamine.
TNM kliiniline Klassifikaator TNM kliiniline
UICC TNM-is kirjeldatud paikmete pahaloomuliste kasvajate kliinilised TNM-d.
TNM määramise prefiksid Klassifikaator TNM määramise prefiksid
Loendit kasutatakse, et määratleda, missuguse leiu alusel hinnatakse pahaloomulise kasvaja levikut TNM järgi
TNM_eesnääre Klassifikaator TNM_eesnääre
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- eesnäärme pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_eesnäärme transitoorrakuline vähk Klassifikaator TNM_eesnäärme transitoorrakuline vähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- eesnäärme transitoorrakulise
vähkkasvaja TNM.
TNM_emakakael Klassifikaator TNM_emakakael
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- emakakaela pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_emakakeha Klassifikaator TNM_emakakeha
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- emakakeha pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_huul_suuõõs Klassifikaator TNM_huul_suuõõs
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- huule ja suuõõne pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_häbe Klassifikaator TNM_häbe
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- häbeme pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_kilpnääre kõik, v.a anaplastiline vähk Klassifikaator TNM_kilpnääre kõik, v.a anaplastiline vähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kilpnäärme kõikide teiste pahaloomuliste
kasvajate TNM, v.a anaplastiline vähk.
TNM_kilpnääre-anaplastiline vähk Klassifikaator TNM_kilpnääre-anaplastiline vähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kilpnäärme anaplastilise vähkkasvaja TNM.
TNM_kops Klassifikaator TNM_kops
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kopsu pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_kusepõis Klassifikaator TNM_kusepõis
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kusepõie pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_kusiti Klassifikaator TNM_kusiti
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kusiti pahaloomulise kasvaja TNM.
(esmane pahaloomuline kasvaja meestel ja naistel).
TNM_käär- ja pärasool Klassifikaator TNM_käär- ja pärasool
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- käär- ja pärasoole pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_kõhunääre Klassifikaator TNM_kõhunääre
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kõhunäärme pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_kõri-häälekõri Klassifikaator TNM_kõri-häälekõri
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kõri pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_kõri-häälekõrialumik Klassifikaator TNM_kõri-häälekõrialumik
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kõri-häälekõrialumiku pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_kõri-häälekõriülemik Klassifikaator TNM_kõri-häälekõriülemik
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kõri-häälekõriülemiku (supraglottis) pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_luu Klassifikaator TNM_luu
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- luu pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_magu Klassifikaator TNM_magu
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- mao pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_maks Klassifikaator TNM_maks
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- maksa pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_maksa-kõhunäärme ampull Klassifikaator TNM_maksa-kõhunäärme ampull
Digitaalsetes meditsiinilises dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne epikriis,
päevaravi ja päevakirurgia epikriis)maksa-kõhunäärme ampull kasvaja TNM-id.
TNM_munajuha Klassifikaator TNM_munajuha
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- munajuha pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_munand Klassifikaator TNM_munand
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- munandi pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_munasari Klassifikaator TNM_munasari
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- munasarja pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_naha melanoom Klassifikaator TNM_naha melanoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- naha pahaloomulise pigmentkasvaja (melanoomi)TNM.
TNM_nahavähk Klassifikaator TNM_nahavähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- nahavähi TNM.
TNM_neel-alaneel Klassifikaator TNM_neel-alaneel
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neelu-alaneelu pahaloomulise
kasvaja TNM.
TNM_neel-ninaneel Klassifikaator TNM_neel-ninaneel
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neelu-ninaneelu pahaloomulise
kasvaja TNM.
TNM_neel-suuneel Klassifikaator TNM_neel-suuneel
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neelu-suuneelu ja pahaaloomulise kasvaja TNM.
TNM_neer Klassifikaator TNM_neer
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neeru pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_neeruvaagen ja kusejuha Klassifikaator TNM_neeruvaagen ja kusejuha
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neeruvaagna ja kusejuha
pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_ninakõrvalurked-ninaõõs ja sõelluu-urge Klassifikaator TNM_ninakõrvalurked-ninaõõs ja sõelluu-urge
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- ninakõrvalurge-ninaõõne ja sõelluu-urge pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_ninakõrvalurked-ülalõuaurged Klassifikaator TNM_ninakõrvalurked-ülalõuaurged
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- ninakõrvalurked-ülalõuaurge pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_peensool Klassifikaator TNM_peensool
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- peensoole pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_pehmed koed-sarkoom Klassifikaator TNM_pehmed koed-sarkoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- pehmete kudede sarkoomi TNM.
TNM_pisaranäärmevähk Klassifikaator TNM_pisaranäärmevähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- pisaranäärmevähkkasvaja TNM.
TNM_pleuramesotelioom Klassifikaator TNM_pleuramesotelioom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- pleuramesotelioomi TNM.
TNM_pärakukanal Klassifikaator TNM_pärakukanal
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- pärakukanali pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_retinoblastoom Klassifikaator TNM_retinoblastoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- retinoblastoomi TNM.
TNM_rind Klassifikaator TNM_rind
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- rinna pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_ripskeha ja soonkesta melanoom Klassifikaator TNM_ripskeha ja soonkesta melanoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- ripskeha ja soonkesta pahaloomulise
pigmentkasvaja (melanoomi) TNM.
TNM_sapipõis Klassifikaator TNM_sapipõis
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- sapipõie pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_sapiteed Klassifikaator TNM_sapiteed
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- sapiteede pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_silma sidekesta kartsinoom Klassifikaator TNM_silma sidekesta kartsinoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- silma sidekesta kartsinoomi TNM.
TNM_silma sidekesta melanoom Klassifikaator TNM_silma sidekesta melanoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- silma sidekesta pahaloomulise
pigmentkasvaja (melanoomi)TNM.
TNM_silmakoopa sarkoom Klassifikaator TNM_silmakoopa sarkoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- silmakoopa sarkoomi TNM.
TNM_silmalauvähk Klassifikaator TNM_silmalauvähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- silmalauvähi TNM.
TNM_suguti Klassifikaator TNM_suguti
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- suguti pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_söögitoru alumine rinnaosa Klassifikaator TNM_söögitoru alumine rinnaosa
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- söögitoru alumise rinnaosa pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_söögitoru keskmine rinnaosa Klassifikaator TNM_söögitoru keskmine rinnaosa
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- söögitoru keskmise rinnaosa pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_söögitoru ülemine rinnaosa Klassifikaator TNM_söögitoru ülemine rinnaosa
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- söögitoru ülemise rinnaosa pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_süljenäärmed Klassifikaator TNM_süljenäärmed
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- süljenäärme pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_trofoblastilised kasvajad Klassifikaator TNM_trofoblastilised kasvajad
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- trofoblastiliste kasvajate TNM.
TNM_tupp Klassifikaator TNM_tupp
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- tupe pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_vikerkesta melanoom Klassifikaator TNM_vikerkesta melanoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- vikerkesta pahaloomulise pigmentkasvaja (melanoomi) TNM.
Teenuste valdkonnad Klassifikaator Teenuste valdkonnad
Saatekirjal kasutatavate teenuste valdkonnad
Tegelik perekonnaseis Klassifikaator Tegelik perekonnaseis
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - patsiendi üldandmed.
Loendis on kirjeldatud tegeliku perekonnaseisu liigendus.
Teostamata koloskoopia põhjus Klassifikaator Teostamata koloskoopia põhjus
Kui patsient tuleb koloskoopia uuringuks tervishoiuasutusse, kuid kohapeal selgub, et uuringut ei ole võimalik läbi viia, siis dokumenteeritakse selle põhjus vastavalt loendile.
Teovõime Klassifikaator Teovõime
Patsiendi teovõime. Vastavalt Rahvastikuregistri andmetele
on võimalikud väärtused: ei - piiratud teovõimega, jah - teovõimeline.
Terviseharjumused Klassifikaator Terviseharjumused
Lapse terviseharjumused tervisekontrolli kaardil
Tervisetoendi staatus Klassifikaator Tervisetõendi staatus
Tervisetõendi äriline staatus (staatus, mida näidatakse kasutajale ja mida kasutatakse tervisetõendite TIS-st pärimisel).
Tervisetõendi otsuse kasutusala Klassifikaator Tervisetõendi otsuse kasutusala
Võimalikud tervisetõendi otsuse kasutusalad.
Tervisetõendi saaja Klassifikaator Tervisetõendi saaja
eTõendi projekti loend Tervisetõendi saaja asutuste loetelu.
Näiteks: Maanteeamet [ARIS] on üks tervisetõendi saaja, kellel on õigus pärida isiku tervisetõendit TIS-st.
Tervishoiuteenuse liik Klassifikaator Tervishoiuteenuse liik
Dokumendi väljavõtte päringud - lisatud võimalus pärida klassifikaatori "Tervishiuteenuse liik" järgi visiite ja hospitaliseerimisi.
Tervishoiutöötaja roll Klassifikaator Tervishoiutöötaja roll
Digiloo sõnumites <Performer>.<modeCode> elemendis vastavalt standardite reeglitele
Tervishoiutöötaja tüüp Klassifikaator Tervishoiutöötaja tüüp
Digiloo sõnumites <AssignedEntity><code> või <AssignedAuthor><code> elementides vastavalt standardites määratud reeglitele
Tööst olenevad ohutegurid Klassifikaator Tööst olenevad ohutegurid
Rasedakaart - raseda töökohast olenevad ohutegurid: füüsikalised, keemilised, bioloogilised,
füsioloogilised ja psüholoogilised, ja kantserogeenset ja mutageenset ohtu põhjustavad tööprotsessid
Töövõimetuslehe liik Klassifikaator Töövõimetuslehe liik
DL - epikriisid, võimalikud töövõimetuslehe liigid
UICC TNM Klassifikaator UICC TNM
UICC - international union against cancer
http://www.uicc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=14275&Itemid=197
http://www.kliinikum.ee/ho/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=150
Urotrakti leid Klassifikaator Urotrakti leid
Kasutatakse õendusabiteenuse dokumentidel ning võimaldab märkida tuvastatud urotrakti leide.
Usaldusisiku volituse ulatus Klassifikaator Usaldusisiku volituse ulatus
Usaldusisiku volitamise tahteavalduses määratav usalduse ulatus (vaatamise või muutmise õigus).
Uue broneeringu tagasilükkamise põhjuse kood Klassifikaator Uue broneeringu tagasilükkamise põhjuse kood
Digiregistratuuris kasutatavad uue broneeringu tagasilükkamise põhjuse võimalikud koodid.
Uuringu vanusegrupp Klassifikaator Uuringu vanusegrupp
uuringu vanusegrupp- kui vanusegrupp on määratud, siis läheb mõõtetulemus lapse tervisekontrollikaardile vastavasse vanusegruppi
Uuringute paikmed Klassifikaator Uuringute paikmed
Digipiltide uuringute paikmed, aluseks on võetud NCSP kehapaikmete 1 ja 2 aste jaotus,
lisatud juurde radioloogilistes uuringutes spetsifitseeritud kehapaikmete osad.
Vaimne taust ja areng Klassifikaator Vaimne taust ja areng
lapse vaimne taust ja areng tervisekontrolli kaardil
Vaktsiinvälditavad haigused ja haigustekitajad Klassifikaator Vaktsiinvälditavad haigused ja haigustekitajad
Vaktsiinvälditavad haigused ja haigustekitajad - kasutatakse siis, kui arst edastab patsiendi vaktsineerimise andmeid.
Valu esile kutsuv tegur Klassifikaator Valu esile kutsuv tegur
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab märkida valu esile kutsuvat tegurit.
Valu esinemise sagedus Klassifikaator Valu esinemise sagedus
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab märkida valu esinemise sagedust.
Valu leevendusvõtted Klassifikaator Valu leevendusvõtted
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab märkida valu leevendusvõtteid.
Valu liik Klassifikaator Valu liik
Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab täpsustada valu liiki. Põhineb SNOMED CT-l.
Vastsündinu ajalisus Klassifikaator Vastsündinu ajalisus
DL - sünnikaart. Vastsündinu ajalisus on : ajaline, enneaegne ja ülekantud.
Vastsündinu asfüksia markerid Klassifikaator Vastsündinu asfüksia markerid
DL - sünniepikriis. Vastsündinu asfüksia markerid - pH ja laktaadi näitajad nabaarteri või nabaveeni verest.
Vastsündinu ja imiku toit Klassifikaator Vastsündinu ja imiku toit
DL - lapse arengulugu. Võimalikud vastsündinu/imiku toidud on: rinnapiim; imiku piimasegu; segatoit (rinnapiim+imiku piimasegu) (alamliigid: rinnapiima rohkem kui 50% ööpäevas, rinnapiima vähem kui 50% ööpäevas); lisatoit "imiku toidu kirjeldus" (alamliigid: juurvili, puuvili, mahl, puder, liha); imiku ravitoit (meditsiinilistel näidustustel kasutatav eritoit) ; lehmapiim; muu
Vastsündinu ja imiku väljaheide Klassifikaator Vastsündinu ja imiku väljaheide
DL - lapse arengulugu. Võimalikud vastsündinu ja imiku väljaheite iseloomustused on: mekoonium, ülemineku roe, kollakas, muu.
Vastsündinu naha ja limaskestade värvus Klassifikaator Vastsündinu naha ja limaskestade värvus
DL - sünniepikriis. Võimalikud vastsündinu naha ja limaskestade värvuse variandid on: roosa; kahvatu; ikteeriline (alamliigid: kergelt ikteeriline, tugevalt ikteeriline); tsüanootiline (alamliigid: üldine tsüanoos, perioraalne tsüanoos, akrotsüanoos).
Vastsündinu naha seisund Klassifikaator Vastsündinu naha seisund
DL - sünniepikriis, sünnikaart. Vastsündinu naha seisundite kirjeldus.
Vastsündinu või imiku lihastoonus Klassifikaator Vastsündinu või imiku lihastoonus
DL - Sünnikaart, lapse arengulugu. Võimalikud vastsündinu või imiku lihastoonuse seisundid on: lihastoonus normis, hüpotoonia - langenud, lihastoonus tõusnud, muu.
Vastsündinu või imiku üldseisund Klassifikaator Vastsündinu või imiku üldseisund
DL - sünniepikriis, sünnikaart, lapse arengulugu. Vastsündinu või imiku üldseisundite loetelu.
Vastunäidustused hamba- või ortodontia ravile Klassifikaator Vastunäidustused hamba- või ortodontia ravile
märgitakse vastunäidustesed (üks või mitu), mis takistavad patsiendile kohese hamba- või ortodontilist ravi osutamist : 1- juurte resorptsioon ; 2- allergia; 3- vaimne tasakaalustus; 4- hulgikaaries (ortodontilise ravi puhul); 5- parodondihaigused (ortodontilise ravi puhul); muu - täpsustav tekst .
Vastuse konfidentsiaalsus patsiendile Klassifikaator Vastuse konfidentsiaalsus patsiendile
Saatekirja metaandmetes tunnus, mis ütleb, kas vastuseks saadetav dokument peab olema patsiendi eest suletud
Vastuskoodistik Klassifikaator Vastuskoodistik
E-labori projekti loend. Kasutatakse laborianalüüside algandmete puhul vastuskoodistike määratlemiseks.
Viidaregistri kande tüüp Klassifikaator Viidaregistri kande tüüp
Digiloo infosüsteemi viidaregistris ning Digiloo päringute sõnumites ja päringute vastuste sõnumites <queryByParameter>.<serviceEventCode>.<value> elemendis.
[päringu vastuse viidad, päringu viidad ja väljavõtete viidad, ehk viidaregistri kanded]
Viirusanalüüsi vastus Klassifikaator Viirusanalüüsi vastus
e-Labori projekti loend

Määratud kehtetuks. Klassifikaator oli algselt mõeldud kvalitatiivsete uuringute tulemuse kirjeldamiseks, kuid seda ei võetud sellisel kujul kasutusele.
Visiidi liigid Klassifikaator Visiidi liigid
DL - ambulatoorne epikriis. Ambulatoorsete visiitide liigid.
Visiidi tüüp Klassifikaator Visiidi tüüp
DL - ambulatoorne epikriis. Visiidi tüüpide loetelu.
Volitatud töötaja volituse liik Klassifikaator Volitatud töötaja volituse liik
Volitatud töötleja volituse liikide kirjeldus, mille alusel volitatud töötleja teeb TIS päringuid.
Voodiprofiilid Klassifikaator Voodiprofiilid
Haiglates kasutatavad voodiprofiilid.
Väljastatud tõendid Klassifikaator Väljastatud tõendid
DL - epikriisid. Patsiendi kohta on väljastatud järgmised tõendid (teatis koolile, lasteaiale, liiklusõnnetusest, tööõnnetusest, teatis nakkushaiguse kohta jne.)
Võimalikud komplikatsioonid Klassifikaator Võimalikud komplikatsioonid
märgitakse teatud probleemid, mis võivad tekkida patsiendil ortodontiliste ravi osutamise jooksul : 1- hügieen; 2 - juurte resorptsioon ; 3- ravi kestvus; 4- muu(täpsustav tekst).
Võimalikud vastunäidustused Klassifikaator Võimalikud vastunäidustused
Tervisetõendi otsust mõjutavad võimalikud vastunäidustused (haiguste loend RHK-10 järgi).
e-Kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi õigused Klassifikaator e-Kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi õigused
e-Kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi kasutajatele on võimalik määrata õigused, mis on loetletud selles klassifikaatoris
määratakse vastavalt e-Kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi kasutajatele määratud rollidele
e-Kiirabikaardi infosüsteemi kindlad rollid Klassifikaator e-Kiirabikaardi infosüsteemi kindlad rollid
e-Kiirabikaardi infosüsteemi kasutajate rollide nimekiri
vastavalt nimekirjale määratakse e-Kiirabikaardi IS kasutajate rollid
Õendusabi teenused Klassifikaator Õendusabi teenused
Kasutatakse õendusabiteenuse saatekirjal ning võimaldab märkida teenust, millele patsient suunatakse.
Õendusabiteenuse tegevused Klassifikaator Õendusabiteenuse tegevused
Kasutatakse õendusabiteenuse dokumentidel ning võimaldab märkida tegevusi, mida patsiendiga teenuse käigus läbi viiakse.
Üldine füsioloogiline areng Klassifikaator Üldine füsioloogiline areng
vaadeldakse patsiendi üldist füsioloogilist arengu vastavust tema vanusele; eakohaselt arenenud isik; alaarenenu - isik, kelle füüsiline areng on peetunud või häirunud kaasasündinud või arenemisperioodil omandatud haiguse, häire või vigastuse tõttu;
Üldmotoorika Klassifikaator Üldmotoorika
Tervise kontrollikaart arengu hindamise teatis - lapse üldmotoorika areng. Koostatud "Lapse uurimise põhitõed" raamatu alusel, autorid - Eha Kallas, Oivi Uibo,Tiina Talvik
Ülemiste intsisiivide ja ülahuule suhe naeratades Klassifikaator Ülemiste intsisiivide ja ülahuule suhe naeratades
märgitakse patsiendi ülemiste intsisiivide asendi ülahuule suhtes naeratades: 1- paljastuvad hambad; 2- paljastuvad igemed
Ülemiste intsisiivide ja ülahuule suhe puhkeasendis Klassifikaator Ülemiste intsisiivide ja ülahuule suhe puhkeasendis
märgitakse patsiendi ülemiste intsisiivide asendi ülahuule suhtes: 1- huule joonel; 2- ülespoole; 3- allapoole.